Heim Nyhende Helsespråket er dårleg på både nynorsk og bokmål

Helsespråket er dårleg på både nynorsk og bokmål

Pasientforløp og øyeblikkelig hjelp fungerer dårleg på både nynorsk og bokmål, meiner Språkrådet, som rår Helse Bergen til å bruke pasientløype og strakshjelp i staden.

 

– Dette ordet er ein elendig konstruksjon, også på bokmål. Det er eit dårleg ord, seier Arvid Langeland til Bergens Tidende.

Ordet han siktar til er «pasientforløp», og har kontakta Språkrådet om ordet. Dei støttar han i dommen. Han meiner «pasientløype» er eit betre alternativ, og «strakshjelp» bør erstatte «øyeblikkelig hjelp». Haukeland universitetssjukehus skal bruke nynorsk, sidan 30 av 33 kommunar i nynorskfylket er nynorskkommunar. Dei tre siste er språknøytrale.

Arvid Langeland er tillitsvald på Haukeland universitetssjukehus, og har kontakta Språkrådet om det han meiner er dårleg språk i Helse Bergen. (Foto: Norsk sykepleierforbund)

Tilrår nye ord

– Denne saka handlar ikkje om to einskilde ord, det er tale om statusen til nynorsk som sjølvstendig språk generelt og om nynorsk fagspråk spesielt, seier Langeland, seier han til avisa.

Språkrådet gjev han full støtte i sitt skriftlege svar:

«Pasientforløp er heller ikkje særleg vellaga sett frå bokmålssynstad. Ein sjukdom har opplagt eit forløp, medan ein pasient ikkje har det. Tilhøvet mellom leddet pasient og forløp er såleis svært indirekte og nokså anstrengt. Dersom det stemmer at det engelske førebiletet er patient pathway, skulle pasientløype vera ein god parallell på nynorsk.»

«Øyeblikkeleg hjelp er ein grov feil i nynorsk. Noko adjektiv augeblikkeleg er heller ikkje innarbeidd. Dersom ikkje strakshjelp er oppteke i ei anna tyding, vil vi tilrå det,» skriv språkdirektør Åse Wetås.

Nye ord gjer kommunikasjonen vanskelegare

Helse Bergen har sendt eit skriftleg svar tilbake til Språkrådet, der dei seier seg samde i at orda ikkje er særleg gode:

«Vi er einige i at pasientforløp ikkje er eit godt ord, verken på bokmål eller nynorsk. Men dette er eit innarbeid ord i helsevesenet, eit faguttrykk som blir brukt i ulike samanhengar og som har ei spesifikk tyding […] Det vil derfor vere vanskeleg å begynne å bruke andre ord som ikkje er innarbeidd i fagmiljø.»

Langeland tek opp saka som vanleg borgar. Men han er også føretakstillitsvald for Sjukepleiarforbundet og sit i styret i Helse Bergen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...