Heim Nyhende Helsespråket er dårleg på både nynorsk og bokmål

Helsespråket er dårleg på både nynorsk og bokmål

Pasientforløp og øyeblikkelig hjelp fungerer dårleg på både nynorsk og bokmål, meiner Språkrådet, som rår Helse Bergen til å bruke pasientløype og strakshjelp i staden.

 

– Dette ordet er ein elendig konstruksjon, også på bokmål. Det er eit dårleg ord, seier Arvid Langeland til Bergens Tidende.

Ordet han siktar til er «pasientforløp», og har kontakta Språkrådet om ordet. Dei støttar han i dommen. Han meiner «pasientløype» er eit betre alternativ, og «strakshjelp» bør erstatte «øyeblikkelig hjelp». Haukeland universitetssjukehus skal bruke nynorsk, sidan 30 av 33 kommunar i nynorskfylket er nynorskkommunar. Dei tre siste er språknøytrale.

Arvid Langeland er tillitsvald på Haukeland universitetssjukehus, og har kontakta Språkrådet om det han meiner er dårleg språk i Helse Bergen. (Foto: Norsk sykepleierforbund)

Tilrår nye ord

– Denne saka handlar ikkje om to einskilde ord, det er tale om statusen til nynorsk som sjølvstendig språk generelt og om nynorsk fagspråk spesielt, seier Langeland, seier han til avisa.

Språkrådet gjev han full støtte i sitt skriftlege svar:

«Pasientforløp er heller ikkje særleg vellaga sett frå bokmålssynstad. Ein sjukdom har opplagt eit forløp, medan ein pasient ikkje har det. Tilhøvet mellom leddet pasient og forløp er såleis svært indirekte og nokså anstrengt. Dersom det stemmer at det engelske førebiletet er patient pathway, skulle pasientløype vera ein god parallell på nynorsk.»

«Øyeblikkeleg hjelp er ein grov feil i nynorsk. Noko adjektiv augeblikkeleg er heller ikkje innarbeidd. Dersom ikkje strakshjelp er oppteke i ei anna tyding, vil vi tilrå det,» skriv språkdirektør Åse Wetås.

Nye ord gjer kommunikasjonen vanskelegare

Helse Bergen har sendt eit skriftleg svar tilbake til Språkrådet, der dei seier seg samde i at orda ikkje er særleg gode:

«Vi er einige i at pasientforløp ikkje er eit godt ord, verken på bokmål eller nynorsk. Men dette er eit innarbeid ord i helsevesenet, eit faguttrykk som blir brukt i ulike samanhengar og som har ei spesifikk tyding […] Det vil derfor vere vanskeleg å begynne å bruke andre ord som ikkje er innarbeidd i fagmiljø.»

Langeland tek opp saka som vanleg borgar. Men han er også føretakstillitsvald for Sjukepleiarforbundet og sit i styret i Helse Bergen.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...