Heim Nyhende Her skal 16-åringane få stemma

Her skal 16-åringane få stemma

20 kommunar får delta i forsøk med nedsett stemmerettsalder ved kommunestyrevalet i 2015. Ti nye kommunar er med i forsøket.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vald ut ti nye kommunar som vil delta i forsøket med nedsett stemmerettsalder. 124 kommunar søkte om å delta.

– Regjeringa gjennomfører eit nytt forsøk med nedsett stemmerettsalder for å få røynsler frå fleire val og fleire kommunar. Me vil blant vite om valdeltakinga blant 16- og 17-åringane som stemte i 2011, blir høgare i 2015 når me samanliknar med ungdomar som ikkje deltok i forsøket. Dette vil gi betre kunnskap om langsiktige effektar av nedsett stemmerettsalder, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

LES OGSÅ: – Regjeringa skuffar om stemmerett

Høgare valdeltaking

Forsøket er ei oppfølging av forsøket med nedsett stemmerettsalder som blei gjennomført i 20 kommunar under kommunevalet i 2011.

Evalueringen av forsøk i 2011 viste store variasjonar i valdeltakinga blant ungdomane i kommunane som deltok. Valdeltakinga blant 16- og 17-åringane var høgare samanlikna med 18- og 19-åringane, som òg var førstegangsveljarar. Det blei vald inn fleire unge kandidatar i forsøkskommunane enn i kommunane utan forsøk. Samstundes er det lite som tyder på at forsøket førde til at 16- og 17-åringane blei meir politisk modne.

Longyearbyen lokalstyre har søkt Justisdepartementet om å drive forsøk med nedsett stemmerettsalder. Justisdepartementet har denne søknaden til handsaming.

LES OGSÅ: Er grensa på 18 år katastrofal?

Nye kommunar med stemmerett for 16- og 17-åringar er: Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv, Vadsø.

I tillegg vil kommunane Marker, Hamar,  Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kautokeino delta. Desse kommunane deltok òg under forsøket ved valet i 2011.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...