Heim Nyhende Her skal 16-åringane få stemma

Her skal 16-åringane få stemma

20 kommunar får delta i forsøk med nedsett stemmerettsalder ved kommunestyrevalet i 2015. Ti nye kommunar er med i forsøket.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vald ut ti nye kommunar som vil delta i forsøket med nedsett stemmerettsalder. 124 kommunar søkte om å delta.

– Regjeringa gjennomfører eit nytt forsøk med nedsett stemmerettsalder for å få røynsler frå fleire val og fleire kommunar. Me vil blant vite om valdeltakinga blant 16- og 17-åringane som stemte i 2011, blir høgare i 2015 når me samanliknar med ungdomar som ikkje deltok i forsøket. Dette vil gi betre kunnskap om langsiktige effektar av nedsett stemmerettsalder, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

LES OGSÅ: – Regjeringa skuffar om stemmerett

Høgare valdeltaking

Forsøket er ei oppfølging av forsøket med nedsett stemmerettsalder som blei gjennomført i 20 kommunar under kommunevalet i 2011.

Evalueringen av forsøk i 2011 viste store variasjonar i valdeltakinga blant ungdomane i kommunane som deltok. Valdeltakinga blant 16- og 17-åringane var høgare samanlikna med 18- og 19-åringane, som òg var førstegangsveljarar. Det blei vald inn fleire unge kandidatar i forsøkskommunane enn i kommunane utan forsøk. Samstundes er det lite som tyder på at forsøket førde til at 16- og 17-åringane blei meir politisk modne.

Longyearbyen lokalstyre har søkt Justisdepartementet om å drive forsøk med nedsett stemmerettsalder. Justisdepartementet har denne søknaden til handsaming.

LES OGSÅ: Er grensa på 18 år katastrofal?

Nye kommunar med stemmerett for 16- og 17-åringar er: Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv, Vadsø.

I tillegg vil kommunane Marker, Hamar,  Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kautokeino delta. Desse kommunane deltok òg under forsøket ved valet i 2011.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...