Heim Nyhende Hordaland Teater – gjerne i neonbokstavar

Hordaland Teater – gjerne i neonbokstavar

Draumen om ei eiga nynorskscene i Bergen sentrum er konkretisert: samarbeidspartnarane er på plass, politikarane er involverte, Jon Fosse er i støtet. Det einaste som manglar er huset.

– Idag lanserer me på nytt idéen om Hordaland sitt nynorske teater, midt i byen slik som intensjonen var! sa styreleiar Ågot Valle og presenterte dei tre samarbeidspartnarane: teatersjef Trond Birkedal i Hordaland Teater, teatersjef Erik Ulfsby ved Det norske Teatret og teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane Teater, samt initiativtakar Jon Fosse. Ho fortsette med å visa til Edvar Hoem: «Teateret bør ha sete i Bergen. Du organiserer ikkje eit profesjonelt teater utan at det er eit solid publikumsgrunnlag der teateret er stasjonert».

Og det var denne bodskapen som hovudsakleg kom fram: Hordaland Teater må inn til sentrum. Den noverande tilhaldsstaden på Stend vert avvikla så snart ein får eit eigna lokale på plass.

Jon Fosse la vekt på kor viktig det er med ei eiga nynorskscene:

– Grunnmisjonen no er å få teateret inn til sentrum, eit eige bygg der Hordaland Teater skal høyra heime. Det er språket som skal vera i fokus. Det er klart at ein lyt ha eit eige hus for nynorsken i nynorskhovudstaden – dette har vore draumen til nynorskingane i generasjonar, sa Fosse, som gjerne støttar Ulfsby sitt forslag om eit neonskilt med «Nynorskhuset» i store bokstavar! På spørsmål frå salen om det ikkje kom til å bli motstand mot så klar nynorskprofil, tok ein annan frå salen, varafylkesordførar Tom-Christer Nilsen, ordet og sa det var i såfall på høg tid at ein fekk gjort til skamme slike haldningar. Erik Ulfsby ved Det norske Teatret supplerte ved å visa til at 70.000 ungdom vitja teateret i Oslo i fjor, noko som tydar på at urban ungdom diggar Hank von Helvete på nynorsk.

Terje Lyngstad kunne annonsera at den fyrste produksjonen allereie er under planleggjing: «Dyrehagen Hardanger» av Jon Fosse skal oppførast januar 2012. Kva scene det blir på, gjenstår å sjå.

Nynorsk Kultursentrum sende helsing og gratulasjonar til trekantsamarbeidet og lova si fulle støtte som ein annan god nynorsk aktør utanfor hovudstaden.

Terje Lyngstad kunne annonsera at den fyrste produksjonen allereie er under planleggjing: «Dyrehagen Hardanger» av Jon Fosse skal oppførast januar 2012. Kva scene det blir på, gjenstår å sjå.

 

Terje Lyngstad kunne annonsera at den fyrste produksjonen allereie er under planleggjing: «Dyrehagen Hardanger» av Jon Fosse skal oppførast januar 2012. Kva scene det blir på, gjenstår å sjå.

 

Ta med viss plass? Nynorsk Kultursentrum sende helsing og gratulasjonar til trekantsamarbeidet og lova si fulle støtte som ein annan god nynorsk aktør utanfor hovudstaden.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...