Heim Nyhende Ikkje røysterett ved stortingsval for 16-åringar

Ikkje røysterett ved stortingsval for 16-åringar

16-åringar får ikkje røysterett ved stortingsval.

 

Stortinget stemde torsdag ned eit grunnlovsforslag frå Venstre og Sosialistisk Venstreparti om å setja ned røysterettsalderen. Vedtaket blei gjort med 130 mot 12 stemmer.

Den viktigaste grunnen til fleirtalet for å stemma ned forslaget var formell: I Noreg er det hevdvunnen skikk at røysterettsalderen følgjer myndigalder som i dag er 18 år. I 1978 blei røysteretten sett ned frå 20 til 18 år.

Leiar i Venstre, Trine Skei Grande, sa i debatten at 16-åringar i dag er kompetente og har kunnskapar nok til å røysta.

Mindretalet viste også til erfaringar frå land som har sett ned røysterettsalderen til 16 år. 16-åringane har høgare valdeltaking enn eldre veljarar, og røysterettsalderen blei raskt akseptert som normalt. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...