Heim Nyhende Innovasjon Noreg med mange løfte til kundane

Innovasjon Noreg med mange løfte til kundane

Reduksjon av saksbehandlingstida frå 60 til 4 dagar er eitt av sju løfte Innovasjon Noreg gir kundane sine for 2015.

 

I samband med at direktør Anita Krohn Traaseth heldt Innovasjonstalen 2015 torsdag, presenterte viseadministrerande direktør Toril Bariusdotter Ressem sju konkrete kundeløfte for året.

Løftet om redusert saksbehandlingstid er basert på tilbakemeldingar frå gründerane sjølve, og vekte spontan applaus då det blei presentert.

– Saksbehandlingstida er altfor lang, og tillegg er det stor variasjon, frå éin til 60 dagar avhengig av kven som behandler søkanden. Gründarane har sagt – mitt viktigaste konkurransefortrinn for å kome på bana som gründer er tempo og fleksibilitet, så speed opp søknadsprosessen – please, fortalde Bariusdotter Ressem.

«Mi side» for gründerar

Ei eiga «Mi side» for gründerar er det andre løftet Innovasjon Noreg gir kundane sine. Bariusdotter Ressem viste til at gründerane har ønskt seg løysingar som er tilgjengelege 24/7.

– På enkelt vis skal «Mi side» rettleie gründerane gjennom ein interaktiv, intuitiv elektronisk søkjeprosess der gründeren blir guida gjennom prosessen. Målet er riktig søknad på første forsøk, sa ho.

Auka rammer

Vidare lova Innovasjon Noreg meir kapital til gründerar, meir eksportrådgjeving og EU-finansiering for gründerar og vekstbedrifter med globale ambisjonar, meir kapital til bygging og testing av grøne, teknologibaserte pilotanlegg, og meir såkornkapital i to nye fond.

Det sjette punktet på løftelista til Innovasjon Noreg er å levere 20 millionar i auka finansiering for utvikling og forsking i landbruket.

– Lokal mat og unike reiselivsopplevingar er i vinden som aldri før. Sterkt marknadsdriven etterspørsel har gitt mange bønder både mot og lyst til å satse der dei ser nye inntektsmoglegheiter. Eit aukande tal bedrifter innan landbruket har lukkast. Det har fått stor merksemd i marknaden, og er svært gode forbilde for mange som har hatt lyst, men kanskje ikkje heilt mot nok.

– Gjennom auka rammer på tjue millionar for utvikling og forsking innanfor landbruk ser vi eit viktig bidrag i vidare utvikling av det bioøkonomiske fotavtrykket. Vi vil bakke opp dei som no har lyst og mot til å ta spranget i eit nytt paradigme, sa Bariusdotter Ressem.

Leverte rapport

Torsdag blei også Drømmeløftrapporten overrekt næringsminister Monica Mæland (H) og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Rapporten inneheld innspel frå næringsliv, gründerar, forskings- og utdanningsmiljø som Innovasjon Noreg sidan nyttår har samla gjennom over 80 arrangement i inn- og utland. Hensikta har vore å diskutere det Innovasjon Noreg omtalar som eit nødvendig «drøymeløft» for norsk innovasjon og omstilling. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...