Heim Nyhende Innovasjon Noreg med mange løfte til kundane

Innovasjon Noreg med mange løfte til kundane

Reduksjon av saksbehandlingstida frå 60 til 4 dagar er eitt av sju løfte Innovasjon Noreg gir kundane sine for 2015.

 

I samband med at direktør Anita Krohn Traaseth heldt Innovasjonstalen 2015 torsdag, presenterte viseadministrerande direktør Toril Bariusdotter Ressem sju konkrete kundeløfte for året.

Løftet om redusert saksbehandlingstid er basert på tilbakemeldingar frå gründerane sjølve, og vekte spontan applaus då det blei presentert.

– Saksbehandlingstida er altfor lang, og tillegg er det stor variasjon, frå éin til 60 dagar avhengig av kven som behandler søkanden. Gründarane har sagt – mitt viktigaste konkurransefortrinn for å kome på bana som gründer er tempo og fleksibilitet, så speed opp søknadsprosessen – please, fortalde Bariusdotter Ressem.

«Mi side» for gründerar

Ei eiga «Mi side» for gründerar er det andre løftet Innovasjon Noreg gir kundane sine. Bariusdotter Ressem viste til at gründerane har ønskt seg løysingar som er tilgjengelege 24/7.

– På enkelt vis skal «Mi side» rettleie gründerane gjennom ein interaktiv, intuitiv elektronisk søkjeprosess der gründeren blir guida gjennom prosessen. Målet er riktig søknad på første forsøk, sa ho.

Auka rammer

Vidare lova Innovasjon Noreg meir kapital til gründerar, meir eksportrådgjeving og EU-finansiering for gründerar og vekstbedrifter med globale ambisjonar, meir kapital til bygging og testing av grøne, teknologibaserte pilotanlegg, og meir såkornkapital i to nye fond.

Det sjette punktet på løftelista til Innovasjon Noreg er å levere 20 millionar i auka finansiering for utvikling og forsking i landbruket.

– Lokal mat og unike reiselivsopplevingar er i vinden som aldri før. Sterkt marknadsdriven etterspørsel har gitt mange bønder både mot og lyst til å satse der dei ser nye inntektsmoglegheiter. Eit aukande tal bedrifter innan landbruket har lukkast. Det har fått stor merksemd i marknaden, og er svært gode forbilde for mange som har hatt lyst, men kanskje ikkje heilt mot nok.

– Gjennom auka rammer på tjue millionar for utvikling og forsking innanfor landbruk ser vi eit viktig bidrag i vidare utvikling av det bioøkonomiske fotavtrykket. Vi vil bakke opp dei som no har lyst og mot til å ta spranget i eit nytt paradigme, sa Bariusdotter Ressem.

Leverte rapport

Torsdag blei også Drømmeløftrapporten overrekt næringsminister Monica Mæland (H) og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Rapporten inneheld innspel frå næringsliv, gründerar, forskings- og utdanningsmiljø som Innovasjon Noreg sidan nyttår har samla gjennom over 80 arrangement i inn- og utland. Hensikta har vore å diskutere det Innovasjon Noreg omtalar som eit nødvendig «drøymeløft» for norsk innovasjon og omstilling. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...