Heim Nyhende Inviterer kulturministeren til språkmøte

Inviterer kulturministeren til språkmøte

Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane inviterer kulturministeren til bli kjend-dag i nynorskfylket.

 

 

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes har invitert kulturminister Thorhild Widvey til Sogn og Fjordane for eit språkpolitisk møte. Slik ønskjer Kjelsnes at statsråden skal verte kjend med nynorskfylket framfor noko.

Invitasjonen til kulturministeren vart sendt 6. januar, og fylkesordføraren håpar å få til eit besøk og møte i tidsrommet februar–april 2014.

Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider aktivt med nynorsk og tek utviklinga til det nynorske skriftspråket på alvor. Fylkestinget vedtok i 2012 ei språkpolitisk satsing, og fylkeskommunen har teke initiativ til å etablere eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane.

Inspirasjon til vidare arbeid
– Vi ønskjer at statsråden si vitjing kan vere til inspirasjon i det vidare arbeidet med å styrkje, synleggjere og drøfte stoda for det nynorske skriftspråket og styrke nynorsken sin posisjon, skriv fylkesordføraren i invitasjonen.

Kjelsnes skisserer også eit mogleg program for vitjinga til statsråden. Samarbeidspartane i nynorsk forum vil delta som innleiarar eller deltakarar. Det betyr at kulturministeren vil få eit allsidig møte med mange sider av nynorskfylket Sogn og Fjordane. I det førebelse programmet finn vi representantar for alt frå næringslivet og media til Sogn og Fjordane teater, forlaga Skald og Selja, i tillegg til fleire språkforskarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...