Heim Nyhende Inviterer kulturministeren til språkmøte

Inviterer kulturministeren til språkmøte

Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane inviterer kulturministeren til bli kjend-dag i nynorskfylket.

 

 

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes har invitert kulturminister Thorhild Widvey til Sogn og Fjordane for eit språkpolitisk møte. Slik ønskjer Kjelsnes at statsråden skal verte kjend med nynorskfylket framfor noko.

Invitasjonen til kulturministeren vart sendt 6. januar, og fylkesordføraren håpar å få til eit besøk og møte i tidsrommet februar–april 2014.

Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider aktivt med nynorsk og tek utviklinga til det nynorske skriftspråket på alvor. Fylkestinget vedtok i 2012 ei språkpolitisk satsing, og fylkeskommunen har teke initiativ til å etablere eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane.

Inspirasjon til vidare arbeid
– Vi ønskjer at statsråden si vitjing kan vere til inspirasjon i det vidare arbeidet med å styrkje, synleggjere og drøfte stoda for det nynorske skriftspråket og styrke nynorsken sin posisjon, skriv fylkesordføraren i invitasjonen.

Kjelsnes skisserer også eit mogleg program for vitjinga til statsråden. Samarbeidspartane i nynorsk forum vil delta som innleiarar eller deltakarar. Det betyr at kulturministeren vil få eit allsidig møte med mange sider av nynorskfylket Sogn og Fjordane. I det førebelse programmet finn vi representantar for alt frå næringslivet og media til Sogn og Fjordane teater, forlaga Skald og Selja, i tillegg til fleire språkforskarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...