Heim Nyhende Inviterer kulturministeren til språkmøte

Inviterer kulturministeren til språkmøte

Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane inviterer kulturministeren til bli kjend-dag i nynorskfylket.

 

 

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes har invitert kulturminister Thorhild Widvey til Sogn og Fjordane for eit språkpolitisk møte. Slik ønskjer Kjelsnes at statsråden skal verte kjend med nynorskfylket framfor noko.

Invitasjonen til kulturministeren vart sendt 6. januar, og fylkesordføraren håpar å få til eit besøk og møte i tidsrommet februar–april 2014.

Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider aktivt med nynorsk og tek utviklinga til det nynorske skriftspråket på alvor. Fylkestinget vedtok i 2012 ei språkpolitisk satsing, og fylkeskommunen har teke initiativ til å etablere eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane.

Inspirasjon til vidare arbeid
– Vi ønskjer at statsråden si vitjing kan vere til inspirasjon i det vidare arbeidet med å styrkje, synleggjere og drøfte stoda for det nynorske skriftspråket og styrke nynorsken sin posisjon, skriv fylkesordføraren i invitasjonen.

Kjelsnes skisserer også eit mogleg program for vitjinga til statsråden. Samarbeidspartane i nynorsk forum vil delta som innleiarar eller deltakarar. Det betyr at kulturministeren vil få eit allsidig møte med mange sider av nynorskfylket Sogn og Fjordane. I det førebelse programmet finn vi representantar for alt frå næringslivet og media til Sogn og Fjordane teater, forlaga Skald og Selja, i tillegg til fleire språkforskarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...