Heim Nyhende – Ivar Aasen hadde mest sannsynleg bollesveis heile livet

– Ivar Aasen hadde mest sannsynleg bollesveis heile livet

Synnøve Marie Sætre (27) er nytilsett formidlar i Ivar Aasen-tunet.

Synnøve Marie Sætre (27), kjent for trufaste Framtida.no-lesarar som tidlegare leiar i Norsk Målungdom, er tilsett som ny formidlar i Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Det tyder mellom anna at ho skal fortelja born, vaksne og turistar om reisene og fottøyet til Ivar Aasens, og om skriftspråket han skapte.

Sætre kjem sjølv frå Ørsta, men har budd mange år i Oslo og utdanna seg til lektor med vekt på historie, nordisk og pedagogikk. No held ho på med ein mastergrad i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda for å toppa heile kransekaka.

Me ringer Sætre, som har vore i gang med formidlarjobben i ei veke alt.

Moteikonet

– Gratulerer med ny jobb! Er dette drøymejobben?

– Takk! Ja, det er absolutt ein jobb som er midt i blinken.

– Kva er din topp 1 morofakta om Ivar Aasen?

– Det må bli bollesveisen; at han mest sannsynleg hadde bollesveis heile livet. Me veit ikkje sikkert akkurat korleis han såg ut, men ut frå dei skildringane verkar det slik. Moteikonet Ivar Aasen.

– Kult! Kva er din topp 1 morofakta om nynorsk?

– Det er litt artig at nynorsken og målsaka har gjort at ein statsminister måtte gå av. Han heitte Wollert Konow, og heldt ein tale for ungdomslaget der han talte for nynorsk. Det vart litt i overkant for Høgre-folka i regjeringa.

Ikkje noko giftarmål

– Kva er det vanlegaste spørsmålet du får når du har omvisingar?

– Folk har lurt på Aasen sitt personlege liv, og kjærleikslivet hans. Det er også mange som er imponerte av reiseverksemda hans og lurer på korleis det var mogleg.

– Kva svarer du då?

– Om kjærleikslivet er det ikkje så mykje me veit. Han var forlova med Berte (Paulsdotter Vike, journ.mrk.), men det skar seg av ein eller annan grunn, så det blei ikkje noko giftarmål. Det er kanskje like greitt, så han fekk tid til all reisinga.

– Det blir sagt at han fridde tre gonger og fekk nei tre gonger, men det veit me eigentleg ikkje.

Kino, folk og trikk

– Du har flytta til bygda; kva kjem du til å sakna i Oslo?

– Eg kjem til å sakna kinotilbodet, i alle fall. Og folk, så klart; det er rart å flytta frå heile det sosiale nettverket sitt. Og trikken. Det er nok dei tre tinga eg saknar mest.

– Kjem du til å sakna hyggetyranniet?

– Kva, finst det eit hyggetyranni?

– Agnes Ravatn meiner det.

– Åja, det veit eg ikkje. Eg trur ikkje eg kan svara på det.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...