Heim Nyhende Jobbar for tunnel gjennom Vikafjellet

Jobbar for tunnel gjennom Vikafjellet

Næringsorganisasjonane i Voss, Balestrand, Høyanger, Leikanger og Sogndal står no saman og krev tunnel gjennom Vikafjellet. 

Organisasjonane har nyleg skrive eit felles brev til samferdsleminister Marit Arnstad (Sp) og bede om eit møte for å leggje fram synspunkta sine på kva som må gjerast med riksveg 13 over Vikafjellet.

Mykje er klart

Det er Høyanger Næringsutvikling AS, Balestrand Næringsforum, Opplev Leikanger, Sogndal Handel og Service, Sogn Næring, Vik Næringssamskipnad, Voss Fjellandsby, Voss Sentrum og Destinasjon Voss som står som avsendarar på brevet.

Ifølgje avisa Hordaland meiner organisasjonane at rv. 13 over Vikafjellet er den mest stengde riksvegen, trass i at han er definert som heildøgnsopen. Dei peikar vidare på at dei overordna planane som vedkjem Vikafjellet, er klare, sidan Vik kommune og fylkeskommunane har fatta like vedtak om traséval, og at ein Vikafjell-tunnel er prioritert av dei regionale vegstyresmaktene.

Må hengje saman

For reiselivskommunen Voss er vinterstengd veg over Vikafjellet ei stor utfordring, seier Anne Grete Bakke, dagleg leiar I Destinasjon Voss. 

– Koplinga mellom Voss og Vik er veldig viktig for oss, spesielt med tanke på den utbygginga som Voss driv med i Myrkdalen. Vi treng å knyte saman fjell og fjord og sikre heilårsferdsel.

Føremålet med brevet og eit møte med samferdsleministeren er å få sett lys på kor viktig tunnelen er for å knyte regionane saman, særleg med tanke på ein felles bu- og arbeidsmarknad. Det endelege målet er å få tunnel gjennom Vikafjellet inn i den nasjonale transportplanen for 2014–23. 

– Denne saka må vi løfte fram lokalt, og det aller viktigaste for oss no er å bli sette og høyrde på bakgrunn kva behov vi har, seier Anne Grete Bakke.

Førre artikkelSolstad: Nynorsken er redninga
Neste artikkelNynorsk i 140

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...