Heim Nyhende Kjersti Kleven årets verdiskapar

Kjersti Kleven årets verdiskapar

Innovasjon Noreg har gjeve heidersprisen årets verdiskapar til Kjersti Kleven, deleigar og styreleiar i Kleven Verft og Kleven Maritime.

 

Prisen vart delt ut av næringsminister Monica Mæland under Signalkonferansen tysdag kveld.

– Med bakgrunn i sin posisjon, kunnskap, engasjement og personlegdom framstår vinnaren som ein god rollemodell for andre. Årets verdiskapar er visjonær, handlekraftig, har stort nettverk og har bygt opp store økonomiske verdiar for si bedrift, sa Mæland.

Sidan familien kjøpte Kleven Verft tilbake frå Kværner i 2000, har Kjersti Kleven bidrege til å snu resultata i bedrifta og har fått ein sterk posisjon innan næringslivet gjennom nettverk og styreverv. Kleven har satsa på ny teknologi og robotisering for å ta tilbake delar av produksjonen som tidlegare var flagga ut av Noreg, heiter det i ei pressemelding frå Innovasjon Noreg. 

I tillegg til å vere deleigar og styreleiar i Kleven Maritime AS og Kleven Verft AS er Kjersti Kleven styreleiar og styremedlem i elleve andre selskap, inkludert styreleiar i Norsk Industri frå juni 2013.

Under Signalkonferansen vart også Coldwater Prawns of Norway i Ålesund kåra til årets bedrift. Green Tech marine frå Vest-Agder vart årets gründer, og Sintef Raufoss Manufacturing og Vestre Toten kommune vann prisen for årets innovasjonsmiljø. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...