Heim Nyhende Klepp sa nei

Klepp sa nei

Kommunestyret i Klepp sa i går kveld nei til å melde seg inn i LNK. – Vi tapte dessverre med 14 mot 17 stemmer, seier forslagsstillar Torbjørn Hovland (Krf).

Det var Klepp mållag som oppmoda kommunen om å melde seg inn i LNK, og Hovland seier til LNK.no at han ser mange gode argument for å bli medlem i interesseorganisasjonen.

– Klepp er ein nynorskkommune med ein dialekt som ligg mykje nærare nynorsk enn bokmål. Skulane våre har nynorsk som hovudmål. Å vere med i LNK er ein naturleg følgje av det.

Hovland peiker dessutan på at Klepp er ein kommune som trekkjer folk frå dei kringliggjande bokmålskommunane Sandnes og Stavanger, og at det i ein slik samanheng blir viktig å ta vare på språket.

– Språk har med identitet og kultur å gjere, seier varaordførar Hovland. Han ser ikkje bort frå at saka om medlemsskap i LNk kan kome opp att ved eit seinare høve.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...