Heim Nyhende Kommunane dårlege på personvern

Kommunane dårlege på personvern

Norske kommunar sikrar personvernet dårleg, viser ei ny undersøking.

Ifølgje Nationen innrømmer kvar femte kommune alvorlege brot på tryggleiken, men få søkjer hjelp for å sikre personvernet.

Ei undersøking frå Norsk senter for informasjonstryggleik og kommunal Informasjonssikkerhet viser at mange kommunar ikkje sikrar sensitive opplysningar godt nok.

Berre litt over halvparten av kommunane har klare rutinar for å handtere sensitive opplysningar. Og trass i at kommunane kan få gratis hjelp til å kartleggja informasjonstryggleiken, er det få som nyttar seg av dette tilbodet.

Det mest vanlege brotet på tryggleiken er åtferda til dei tilsette. Publisering av saksdokument på internett, minnebrikker på avvege og attgløymde utskrifter, er døme på brot på personvernet.

Datatilsynet og KS meiner ifølgje avisa at det ikkje står så dårleg til, men arbeider for å betre rutinane. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...