Heim Nyhende – Kommunane får 6,2 milliardar

– Kommunane får 6,2 milliardar

Stoltenberg-regjeringa kjem i statsbudsjettet for 2014 til å gi kommunane og fylkeskommunane over 6,2 milliardar kroner meir å rutte med, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Av realveksten på 6,2 milliardar er i overkant av 5,2 milliardar såkalla frie inntekter, pengar som kommunepolitikarane kan bruke til det dei vil, etter det ANB kjenner til.

Den raudgrøne regjeringa legg fram statsbudsjettet 14. oktober.

ANB skriv at den avtroppande regjeringa mellom anna foreslår å styrkje helsestasjonane og skulehelsetenesta. Kommunane får òg auka tilskota til integrering av innvandrarar.

Dei demografiske endringane i form av fødselstal, fleire eldre og innvandring fører til at kommunane får 3,3 milliardar kroner i auka utgifter. Av dette må kommunane dekkje 2,8 milliardar over dei såkalla frie inntektene, ifølgje overslaget til Kommunaldepartementet.

Fylkeskommunane får 1 milliard av veksten i dei frie inntektene, og ifølgje ANB skal halvparten av dette –  ein halv milliard kroner –  gå til utbetring av fylkesvegane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...