Heim Nyhende – Kommunane får 6,2 milliardar

– Kommunane får 6,2 milliardar

Stoltenberg-regjeringa kjem i statsbudsjettet for 2014 til å gi kommunane og fylkeskommunane over 6,2 milliardar kroner meir å rutte med, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Av realveksten på 6,2 milliardar er i overkant av 5,2 milliardar såkalla frie inntekter, pengar som kommunepolitikarane kan bruke til det dei vil, etter det ANB kjenner til.

Den raudgrøne regjeringa legg fram statsbudsjettet 14. oktober.

ANB skriv at den avtroppande regjeringa mellom anna foreslår å styrkje helsestasjonane og skulehelsetenesta. Kommunane får òg auka tilskota til integrering av innvandrarar.

Dei demografiske endringane i form av fødselstal, fleire eldre og innvandring fører til at kommunane får 3,3 milliardar kroner i auka utgifter. Av dette må kommunane dekkje 2,8 milliardar over dei såkalla frie inntektene, ifølgje overslaget til Kommunaldepartementet.

Fylkeskommunane får 1 milliard av veksten i dei frie inntektene, og ifølgje ANB skal halvparten av dette –  ein halv milliard kroner –  gå til utbetring av fylkesvegane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...