Heim Nyhende Krev meir nynorsk

Krev meir nynorsk


Samferdsledepartementet krev no at NSB også skriv nynorsk på nettsidene sine.

For eit år sidan hadde LNK-avisa ei sak om at NSB berre hadde nettsider på bokmål. Dette trass i vedtektene til NSB, som seier at prinsippa i målbrukslova skal følgjast ved kunderetta informasjon. Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) uttalte i fjor til LNK-avisa at departementet ville gå gjennom praktiseringa av målbrukslova i NSB. Ho understreka at nettsider berre på bokmål var manglande respekt for nynorskbrukarane som også nytta seg av NSB sine tilbod.

Viktig med nynorsk

Politisk rådgjevar i Samferdsledepartementet, Sigrid Brattabø Handegard, seier at departementet det siste året har sett på målbruken i både NSB, Posten Norge AS og Avinor. Departementet er no i ferd med å sende ut eit brev til selskapa der dei skisserer kva dei ventar seg i framtida i høve målbruk.

Når det gjeld NSB, er det klart at den viktigaste kunderetta informasjonen også må finnast på nynorsk. Det betyr også at dei må ha nynorsk på nettsidene, slår Handegard fast.

Ho legg til at dette har vore eit tema på eigarmøte i selskapet, og reknar no med at NSB vil ta det samfunnsansvaret som eigarane pålegg dei.

Lovar betring

Kommunikasjonsdirektør i NSB, Wenche Rasch, viser også til vedtektene, der det står at prinsippa i målbrukslova skal følgjast i kunderetta informasjon. Ho slår fast at NSB no ynskjer å bruke begge målformer meir aktivt på nett.

Praksis i dag er at NSB lagar ruteinformasjon og liknande på nynorsk for dei deler av rutenettet der dette er naturleg. I løpet av våren vil det kome ein ny og endra versjon av nsb sine nettsider. I samband med det vil me publisere meir på nynorsk enn det som er praksis i dag, lovar Rasch.

Førre artikkelAlltid i endring
Neste artikkelStyrk fagmiljøa

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...