Heim Nyhende Krev meir nynorsk

Krev meir nynorsk


Samferdsledepartementet krev no at NSB også skriv nynorsk på nettsidene sine.

For eit år sidan hadde LNK-avisa ei sak om at NSB berre hadde nettsider på bokmål. Dette trass i vedtektene til NSB, som seier at prinsippa i målbrukslova skal følgjast ved kunderetta informasjon. Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) uttalte i fjor til LNK-avisa at departementet ville gå gjennom praktiseringa av målbrukslova i NSB. Ho understreka at nettsider berre på bokmål var manglande respekt for nynorskbrukarane som også nytta seg av NSB sine tilbod.

Viktig med nynorsk

Politisk rådgjevar i Samferdsledepartementet, Sigrid Brattabø Handegard, seier at departementet det siste året har sett på målbruken i både NSB, Posten Norge AS og Avinor. Departementet er no i ferd med å sende ut eit brev til selskapa der dei skisserer kva dei ventar seg i framtida i høve målbruk.

Når det gjeld NSB, er det klart at den viktigaste kunderetta informasjonen også må finnast på nynorsk. Det betyr også at dei må ha nynorsk på nettsidene, slår Handegard fast.

Ho legg til at dette har vore eit tema på eigarmøte i selskapet, og reknar no med at NSB vil ta det samfunnsansvaret som eigarane pålegg dei.

Lovar betring

Kommunikasjonsdirektør i NSB, Wenche Rasch, viser også til vedtektene, der det står at prinsippa i målbrukslova skal følgjast i kunderetta informasjon. Ho slår fast at NSB no ynskjer å bruke begge målformer meir aktivt på nett.

Praksis i dag er at NSB lagar ruteinformasjon og liknande på nynorsk for dei deler av rutenettet der dette er naturleg. I løpet av våren vil det kome ein ny og endra versjon av nsb sine nettsider. I samband med det vil me publisere meir på nynorsk enn det som er praksis i dag, lovar Rasch.

Førre artikkelAlltid i endring
Neste artikkelStyrk fagmiljøa

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...