Heim Nyhende Krev svar på nynorskdumping

Krev svar på nynorskdumping

Då Regjeringa fekk nye nettsider, forsvann mykje av nynorsken. Leiar i Målungdommen kallar det nynorskdumping.

 

Nettsidene fekk eit ansiktsløft, domenenamnet skifta namn frå «Regjeringa.no» til «Regjeringen.no», og no har du moglegheit til å velja mellom språka engelsk, samisk og norsk.

– Men norsk betyr berre bokmål, skriv Norsk Målungdom i ei pressemelding der dei krev svar på kvifor nynorsken har blitt dumpa.

No har Målungdommen sendt brev til Departementas sørvisorganisasjon om saka, står det i pressemeldinga.

LES OGSÅ: Regjeringa har blitt til regjeringen

Begge målformer
– Ifølge Mållova skal nettsidene vera på både bokmål og nynorsk, eller det skal vera reine nynorsk- og bokmålsversjonar av nettsidene. No har det gått ein månads tid utan at regjeringa har nynorske nettsider. Det er brot på mållova, seier Karl Peder Mork, leiar for Norsk Målungdom.

Han er ikkje nøgd med at det tek så lang tid å få på plass nynorske nettsider.

– Nynorskbrukarar har same retten til å ha ei regjering som brukar språket deira som det bokmålsbrukarar har. Men det er ei nedgradering av nynorsken å lata nynorskbrukarane venta ein månad lengre enn alle andre, seier Mork.

LES OGSÅ: Språkdirektøren: – Ser ikkje så bra ut

– Ser ikkje bra ut
Målungdommen er ikkje åleine om å vera kritiske til Regjeringa sine nye sider. Direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, har og uttalt seg om dei nye nettsidene, og gitt råd til Departementas sørvisorganisasjon.

– Det me har gitt råd om er at det er greitt å ha éi felles nettside, men at dei må veksla mellom målformene. Det å ha éi felles nettside vil bidra til at begge målformene blir synleg for alle. Dessutan gjer det det enklare å vedlikehalda enn to parallelle nettsider, sa Muruvik Vonen til Framtida.no før jul.

– Eg har har vore innom fleire gonger og sjekka på den nye regjeringen.no, og det ser ikkje så bra ut. Eg fann ikkje noko nynorsk der. Dei gjer det vanskeleg for seg sjølv når dei byrjar med berre bokmål, la han til.

Noregs Mållag kallar det språkleg arroganse.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...