Heim Nyhende Krevjande å vere samfunsutviklar

Krevjande å vere samfunsutviklar

Småkommunane får ikkje tid å gjere jobben sin som samfunnsutviklar, meiner forskar.

Små kommunar har same krav til oppgåve- og tenesteproduksjon, til forvaltning og drift av lokalt demokrati som dei store kommunane. Dermed blir det lite tid til å dyrke rolla som samfunnsutviklar. Det seier forskar Guri Mette Vestby til Distriktssenteret.no. Ho peiker på at slike utviklingsoppgåver gjerne blir gitt til éin person, til dømes ein bygdeutviklar med mange andre oppgåver i tillegg, sjølv om det strengt tatt er heile organisasjonen som skal drive samfunnsutvikling.

– Vi må gje den eller dei som jobbar med spesielle utviklingsprosjekt tid til å gjere den jobben, tid til å vere kreativ og tid til å områ seg. Eg vil gå så langt som å seie at den største kapasitetsutfordringa i småkommunar er manglande tid til å drive utviklingsarbeid, til å løfte blikket og sjå nokre større perspektiv, seier Vestby.

Det må vere aksept internt i kommuneorganisasjonane for utviklingsarbeidet, og politikarar og administrativ leiing må vere bevisste på korleis rolla som samfunnsaktør skal formast og korleis ein må samarbeide både ekstern og internt.

Det er ikkje uvanleg at utviklingsarbeid medfører konfliktar og usemje mellom ulike interesser. Det er ikkje nødvendigvis negativt, meiner forskaren, ein må berre vere tydelege på at dei finst og få konfliktane opp på bordet. det kan også vere ein kompliserande faktor at nokre få personar har mange roller i eit lokalsamfunn. Det må ein heller sjå som ein ressurs, seier Vestby.

– Det er store ressursar i å ha nokon med mange roller og nettverk, både i kommuneorganisasjonen og i samfunnet. Du kan aktivisere mange miljø og skape sterke handlingsnettverk viss alle er samla om måla.

Å ha eit varmt hjarta for bygda er alltid eit godt utgangspunkt, meiner ho.

Å utvikle gode team av støttespelarar er viktig for å styre utviklingsarbeidet. Den eine som jobbar med prosjektet treng folk rundt seg å dele og drøfte idear med, og kapasiteten aukar monaleg viss ein definerer fleire inn som utviklingsaktørar og skapar team.

– Eit godt utviklingsteam er absolutt ein suksessfaktor i lokalt utviklingsarbeid, avsluttar Guri Mette Vestby.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...