Heim Nyhende Krevjande å vere samfunsutviklar

Krevjande å vere samfunsutviklar

Småkommunane får ikkje tid å gjere jobben sin som samfunnsutviklar, meiner forskar.

Små kommunar har same krav til oppgåve- og tenesteproduksjon, til forvaltning og drift av lokalt demokrati som dei store kommunane. Dermed blir det lite tid til å dyrke rolla som samfunnsutviklar. Det seier forskar Guri Mette Vestby til Distriktssenteret.no. Ho peiker på at slike utviklingsoppgåver gjerne blir gitt til éin person, til dømes ein bygdeutviklar med mange andre oppgåver i tillegg, sjølv om det strengt tatt er heile organisasjonen som skal drive samfunnsutvikling.

– Vi må gje den eller dei som jobbar med spesielle utviklingsprosjekt tid til å gjere den jobben, tid til å vere kreativ og tid til å områ seg. Eg vil gå så langt som å seie at den største kapasitetsutfordringa i småkommunar er manglande tid til å drive utviklingsarbeid, til å løfte blikket og sjå nokre større perspektiv, seier Vestby.

Det må vere aksept internt i kommuneorganisasjonane for utviklingsarbeidet, og politikarar og administrativ leiing må vere bevisste på korleis rolla som samfunnsaktør skal formast og korleis ein må samarbeide både ekstern og internt.

Det er ikkje uvanleg at utviklingsarbeid medfører konfliktar og usemje mellom ulike interesser. Det er ikkje nødvendigvis negativt, meiner forskaren, ein må berre vere tydelege på at dei finst og få konfliktane opp på bordet. det kan også vere ein kompliserande faktor at nokre få personar har mange roller i eit lokalsamfunn. Det må ein heller sjå som ein ressurs, seier Vestby.

– Det er store ressursar i å ha nokon med mange roller og nettverk, både i kommuneorganisasjonen og i samfunnet. Du kan aktivisere mange miljø og skape sterke handlingsnettverk viss alle er samla om måla.

Å ha eit varmt hjarta for bygda er alltid eit godt utgangspunkt, meiner ho.

Å utvikle gode team av støttespelarar er viktig for å styre utviklingsarbeidet. Den eine som jobbar med prosjektet treng folk rundt seg å dele og drøfte idear med, og kapasiteten aukar monaleg viss ein definerer fleire inn som utviklingsaktørar og skapar team.

– Eit godt utviklingsteam er absolutt ein suksessfaktor i lokalt utviklingsarbeid, avsluttar Guri Mette Vestby.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...