Heim Nyhende Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og...

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette.

Hovudmålet med kurset er å trena opp nye På saklista-kurshaldarar for LNK. Men kurset vil òg vera svært godt eigna for å gjera deg som jobbar med kommunikasjon i stand til å driva effektiv internopplæring på nynorsk og klarspråk.

Grunnboka er På saklista, du skal få tilsendt den nyaste utgåva frå 2016. Me rår sterkt til at du les gjennom den boka før kurset, slik at du er bra førebudd på kva tema som er aktuelle.

Program


Tysdag 25. oktober
10.30–11.45 Presentasjon av kurset og deltakarane. Kvar deltakar får eitt minutt til å framstilla seg sjølv.
– Om kva som hindrar kommunikasjon, med utgangspunkt i internasjonal forsking
– Språklova, eit viktig dokument som også bind deltakarane

11.45–12.20 Mat

12.20–13.20 Nokre punkt om kva som gjer språket tyngre, og korleis me kan unngå dei

13.30–15.15 Kort gjennomgåing av viktigaste reglane i nynorsk og korleis ein best underviser i dei. Kjapp sjekk på kva me kan.

15.30–17.15 Å byggja ein tekst, øving
– Ordvalet i nynorsk 
– Kjønn og språk
– Høfleg tiltale, den personlege tonen
– Normalprosa og lågprosa, kvar brukar me kva?

Onsdag 26. oktober
09.00–09.30 Deltakartypar, frå bly til gull ☺

09.15–11.45 Ulike teksttypar i offentlege skriv
– Brevet frå kommunen, sjå på standardbrev 
– Rapporten
– Framstilling av ei offentleg sak, ein mal og nokre punkt å drøfta
– Notatet og referatet

11.45–12.20 Mat

12.20–14.00 Ulike kurstypar, me deler ut fleire modellar: 
1) To dagars kurs med diagnose og mellomliggjande arbeid
, 2) Dagskurs (med diagnose), 
3) Større kurs/studium
, 4) Gjennomføring av ein språkbruksplan. Me deler ut mal for slike planar og går gjennom dei.

14.15–15.30 De får ein liten test som me gjev tilbakemelding på.

Hugs å sjå gjennom boka. Eg ber alle om å senda til meg eit lite notat på maks éi side, der de drøftar kva som kan vera vanskeleg og kva som kan vera kjekt med å bruka nynorsk i det offentlege. Send til jan.olav@fretland.no, frist 20.10.

Med helsing
Jostein Avdem Fretland og Jan Olav Fretland

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Jan Olav Fretland er kurshaldar for komande kurshaldarar i kurset På sakslista. Foto: Samlaget og montasje

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette. Hovudmålet med...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking 

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i  Noregs forskingsråd. Ibsen og Bjørnson opna den...

Ottar Grepstad med ny bok om bøker

Forfattar Ottar Grepstad kjem med boka Bokhistorier om bok- og forlagshistorie. – Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar i...