Heim Nyhende Kvar fjerde kommune utan kriseplan ved straumbrot

Kvar fjerde kommune utan kriseplan ved straumbrot

Kvar fjerde kommune manglar beredskapsplan for straumbrot, ifølgje ein rapport frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Rapporten teiknar eit dystert bilete av situasjonen dersom naturkatastrofar, ulykker eller terror skulle sette straumnettet ut av drift i delar av landet, skriv Aftenposten.

Halvparten av kommunane har sikra seg at bebuarane på sjukeheimar får lys og varme ved langvarig straumbrot vinterstid. To av fem kommunar har naudaggregat til eigne kriselokale der kommuneleiinga skal handtere krisa. Halvparten av bebuarane i omsorgsbustader er sikra med naudaggregat.

Fylkesmennene skal no kontrollere at kommunane oppfyller pliktene sine når det gjeld sikring av innbyggjarane i ein krisesituasjon.

– Det vil kunne få alvorlege konsekvensar dersom straumen blir borte i fleire dagar i mange kommunar. Dette er det viktigaste å følgje opp. Det er ei kommunal oppgåve og eit lovpålagt krav å vere førebudd, seier avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...