Heim Nyhende Kvar fjerde kommune utan kriseplan ved straumbrot

Kvar fjerde kommune utan kriseplan ved straumbrot

Kvar fjerde kommune manglar beredskapsplan for straumbrot, ifølgje ein rapport frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Rapporten teiknar eit dystert bilete av situasjonen dersom naturkatastrofar, ulykker eller terror skulle sette straumnettet ut av drift i delar av landet, skriv Aftenposten.

Halvparten av kommunane har sikra seg at bebuarane på sjukeheimar får lys og varme ved langvarig straumbrot vinterstid. To av fem kommunar har naudaggregat til eigne kriselokale der kommuneleiinga skal handtere krisa. Halvparten av bebuarane i omsorgsbustader er sikra med naudaggregat.

Fylkesmennene skal no kontrollere at kommunane oppfyller pliktene sine når det gjeld sikring av innbyggjarane i ein krisesituasjon.

– Det vil kunne få alvorlege konsekvensar dersom straumen blir borte i fleire dagar i mange kommunar. Dette er det viktigaste å følgje opp. Det er ei kommunal oppgåve og eit lovpålagt krav å vere førebudd, seier avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...