Heim Nyhende Lærarane meiner Pisa-undersøkingane øydelegg

Lærarane meiner Pisa-undersøkingane øydelegg

Dei internasjonale Pisa-undersøkingane øydelegg den norske skulen, meiner eit fleirtal av lærarane i Noreg.

Åtte av ti lærarar meiner Pisa-undersøkinga gjer skulekvardagen verre, og over halvparten av lærarane er i tvil om det er læreplanen eller Pisa som skal styre skulen. Det viser ei undersøking som Utdanningsforbundet står bak.

Men Astrid Roe, som har ansvaret for Pisa-undersøkinga i Noreg, meiner undersøkinga til Utdanningsforbundet ikkje gir eit rett bilete av situasjonen.

– Mange av spørsmåla er upresise eller leiande. Eg har forslag til andre formuleringar som ville ha gitt betre kunnskap på mange av dei, seier ho til Dagsavisen.

Roe er ikkje einig i at Pisa-undersøkinga hevar seg over læreplanen og set premissar for skoleutviklinga.

– Ho måler elevkompetansen i lesing, matematikk og naturfag, og ho seier ein del om elevkompetansen der. At media kallar skulen elendig, er ikkje Pisas feil, seier Roe.

Pisa er eit internasjonalt prosjekt i regi av OECD som måler skolekompetansen til femtenåringane i lesing, matematikk og naturfag. Pisa-undersøkingane blir gjennomførte kvart tredje år og viser at norske elevar ligg under OECD-gjennomsnittet på desse tre fagområda. Den neste Pisa-undersøkinga skal gjennomførast i mai i år. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...