Heim Nyhende Liker ikkje nynorske Dagbladet

Liker ikkje nynorske Dagbladet

Redaktør Lars Helle i Dagbaldet reagerer kraftig på at nettavisa db.no vert omsett til nynorsk på nett og vurderer no å forfølgje saken.

Nynorskversjonane av VG og Dagbladet har vore på nett i lengre tid, men er no aktualiserte og henta fram i lyset att via ein kampanje frå Norsk Målungdom, NMU. I praksis fungerer nynorskomsetjingane slik at eit program omset tekstane frå bokmål til nynorsk. Tekstane blir lagt inn i ein mal som er identisk med den til ein kvar tid gjeldande framside av originalversjonen, slik at lesaren får ei oppleving av å lese nettavisene på nynorsk. Nettavisene er lagt ut på nynorskdb.no og nynorskvg.no med lenke til NMU sin kampanje for oppheving av nynorskforbodet i avisene.

– Det er ein heilt illegal misbruk av innhaldet og logoen vår, seier Lars Helle, ansvarleg redaktør Dagbladet til Framtida.no. Han seier han ikkje ser humoren i dette og vurerer no å forfølgje saken vidare.

Les heile saken hjå Framtida.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...