Heim Nyhende LNK feirar 30 år – kven blir med på landstinget for kommunen...

LNK feirar 30 år – kven blir med på landstinget for kommunen din?

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting og 30-årsjubileum i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal.

Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein viktig møteplass for nynorskkommunane. Målet vårt er at landstinget blir ein framtidsverkstad for nynorsk i kommunane. Landstinget opnar torsdag 1. juni klokka 10.

Me håpar du har høve til å koma slik at kommunen din blir representert!

Meld deg på her!

Sjå landstingsheftet her!

TORSDAG 1. JUNI

09.00   Registrering
10.00   Opning: Velkomen til Sogndal v/ordførar Arnstein Menes
10.10   Leiartale ved Sara Hamre Sekkingstad, styreleiar i LNK
10.25   Kulturell opning med Gunn Kvaale

Tema: Korleis kan kommunane nå dei unge?
10.45  Snakk med oss unge – så me vil flytta heim! Ved Anne Bratthammer, medlem i
ungdomsutvalet i Ryfylke

11.05  Kva kan kommunane gjera for å koma i dialog med dei unge? Med Anne Bratthammer, Gunn Kvaale m.fl. Samtaleleiar: Andrea Rygg Nøttveit

11.45  Korleis jobbar Framtida.no med å nå dei unge Innleiing ved Andrea Rygg Nøttveit, redaktør i Framtida.no

12.00  Lunsj

Tema: Robotane kjem! Korleis kan språkteknologi hjelpa kommunane?

13.00  Nynorskroboten og kva språkteknologi kan hjelpa kommunane ved Jo
Christian Oterhals, datautviklar ved NTB Arkitekst og tidlegare adm. dir. og redaktør VGTV

13.20  Klarspråk med hjelp av Chat GBT ved Jostein Avdem Fretland, språkkurshaldar for LNK

13.40  Språkleg tryggleiksnett ved Kjetil Haug, Tansa Systems

13.50  Korleis kan språkteknologi hjelpa kommunane? Med Jo Christian Oterhals, Unni Berland, prosjektleiar for språksatsinga i Stavanger, Jostein Avdem Fretland. Samtaleleiar: Svein Olav B. Langåker

14.20  Pause, kaffi, frukt, utstillarar

Tema: Innkjøpsmakt og språkmakt i kommunane

14.40  Presentasjon av undersøking ved Svein Olav Langåker, dagleg leiar ved LNK

14.50  Presentasjon av språkvegleiar

15.00  Samtale om innkjøpsmakt og språkpolitikk i kommunane

Tema: Nynorsk inspirasjon

15.30  Språkkursa til LNK ved Jan Olav Fretland.

15.45  Språkpolitisk ønskeliste for lokalvalet 2023 ved rådgjevar i Noregs Mållag, Hege Lothe

16.00  Årsmøte LNK

16.30  Møteslutt

17.30  Aperitiff

18.00  Middag

20.00  Konsert med Stig Ulv på Sogndal kulturhus

FREDAG 2. juni

08.45   Framhald av årsmøte i LNK.

09.30   Pause og utsjekk

Tema: Identitetsskapande merkevarebygging

10.00  Saftbygda Sogndal – korleis bruker me identiteten vår i marknadsføringa ved adm. direktør i Lerum, Trine Lerum Hjellhaug.

10.15  Nynorsk som del av merkevaren Sparebanken Sogn og Fjordane ved Gunn
Aase Moldestad, marknadssjef i Sparebanken Sogn og Fjordane

10.30  Verdien av språk ved dagleg leiar Monika Haanes Waagan i Nynorsk
bedriftsforum.

10.40  Samtale om identitetsskapande marknadsføring på nynorsk. Samtale med Trine Lerum Hjellhaug, Gunn Aase Moldestad, Monika Haanes Waagan.
Samtaleleiar: Svein Olav B. Langåker

Tema:  Nynorskpolitikk og språkbruksplanar i kommunane

11.10   Innleiing ved Fredrik Hope, konservator ved Nynorsk kultursentrum.

11.30  Kva gjer Årets nynorskkommune, Vestland, for å styrka nynorsken? ved Hilde Joranger Mæland, kommunikasjonssjef i Vestland fylkeskommune

11.45  Samtale om språkpolitikk i kommunane. I panelet: Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag, Sara Hamre Sekkingstad (Sp), styreleiar i LNK og ordførar i Alver kommune, Hilde Joranger Mæland,  kommunikasjonssjef i Vestland fylkeskommune og Fredrik Hope, konservator ved Nynorsk kultursentrum.

12.30   Møteslutt og lunsj

Sogndal har gode kommunikasjonar med fly til Oslo, Bergen og Ørsta/Hovden og ekspressbussar.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...