Heim Nyhende LNK til Gol og Ulstein

LNK til Gol og Ulstein

Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK) legg landstinget sitt til Gol i 2015 og Ulstein i 2017.

 

 

Styret i LNK har bestemt at landstinget skal leggjast til Pers Hotell på Gol i 2015.

Ordførar i Gol, Hallvor Lilleslett, er glad for å få med seg resten av LNK-kommunane til Gol.

– Gol er ein bra stad for å ha stemne og møte. Det er lett å koma til og frå, seier han.

– Nynorsk er viktig for Gol kommune, fordi det er eit av områda Gol kommune kan vise eit særpreg på, og noko me bør vera stolte av. Bruk av nynorsk er også eit kulturpolitisk val.

Regionrådet i Hallingdal er også blant medlemmane til LNK.

– Talemål og skriftspråk heng saman. Regionrådet for Hallingdal er i gang med ein kampanje som heiter Hallingdal 2020. Noko av denne kampanjen handlar om å bevisstgjera dei unge hallingane på mellom anna identitet og kultur. Det skal ikkje stikkast under ein stor at hallingmålet mellom dei unge er i rask tilbakegang, mykje av det trur eg skuldast manglande bevisstgjering. At Regionrådet har vald å melde seg inn i LNK, ser eg på som eit ledd i strategien Hallingdal 2020. Eg vonar dette arbeidet også kan koma hallingmålet til gode i ei eller anna form.

I Hallingdalen er nynorsk administrasjonsspråket i Gol, Ål og Hemsedal.

LES OGSÅ: Profilerte hallingambassadørar

Ulstein i 2017
Landstinget er det høgaste organet til LNK, og blir arrangert anna kvart år. LNK-styret har bestemt at landstinget i 2017 skal leggjast til Ulstein.

Ulstein kommune er ein av medlemskommunane i LNK og har sjølv søkt om å få vera arrangørkommune for landstinget i 2017.

– Me lever i eit nynorskmiljø, og meiner me sjølv gjer ein god nynorskjobb. Me har eit medvite forhold til bruk av nynorsk i kommunen, seier Ulstein-ordførar Jan Berset til LNK.no.

Sjølv er han frå Ålesund, men etter 40 år i Ulstein har han lært seg å bruka nynorsk skriftleg.

Ulsteinvik fekk Statens pris for attraktiv stad i 2012. Berset trur mange av kommunane som kjem til landstinget kan ha interesse av å sjå kva Ulstein har fått til i kommunesenteret sitt.

– Me bruker prisen for det den er verdt i marknadsføringa av kommunen vår, seier Berset.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...