Heim Nyhende Lomheim ikkje overraska over tom direktørstol

Lomheim ikkje overraska over tom direktørstol

For snart eitt år sidan vart stillinga som språkdirektør utlyst. Jobben er framleis ledig. – Ikkje overraskande, seier eksdirektør Sylfest Lomheim.

 

Etter fleire rundar med intervju, råd frå styret i Språkrådet og bruk av hovudjegerfirma er kulturminister Anniken Huitfeldt like langt. Verken retorikkprofessor Kjell Lars Berge eller andre er funne verdige som etterfølgjaren til Lomheim. Ikkje så merkeleg, meiner han sjølv.

 – Det er ei krevjande stilling. Ingen åtte til fire-jobb. Du har verkeleg totalansvar for det som skjer: menneskeleg, politisk, økonomisk, administrativt og sjølvsagt fagleg, seier Lomheim til NTB.

Måtte lande
Då språkdirektøren omsider gjekk av 1. september – etter fleire utsettingar – trengde han litt tid for å lande. Han tok eit par turar til Frankrike for «å få direktøren ut av magen». Flytta tilbake til Kristiansand frå Oslo. Ved Universitetet i Agder har han 60 prosent stilling som professor i norsk.

– Eg har hatt nok leiarjobbar no, seier Lomheim, som likevel stadig er på farten. I desember måtte han tre inn som fungerande leiar i Kringkastingsrådet, midt under debatten om NRK 3-programmet Trekant.

Følgjer med
Og sjølvsagt følgjer han lagnaden til Språkrådet vidare. Han håpar på ei snarleg løysing på direktørproblemet.

– Det finst ikkje flust med folk som har så brei erfaring som trengst. For eksempel er det ein fordel å ha innsikt i korleis det politiske livet fungerer for ein som skal vere ein aktør i det kulturpolitiske landskapet, understrekar han. Han har ikkje kontakta kulturministeren for å seie si meining om saka, sjølv om han har fleire kandidatar i tankane.

– Men om ho ber om råd, skal ho få det, seier han.

Språkåret
Som direktør hadde Sylfest Lomheim for vane å kaste eit blikk på året som gjekk når det nærma seg nyttår. I 2010 var det fleire nye og nokre nesten nye ord som stikk seg opp av den jamne massen, for eksempel «askefast» og andre askerelaterte uttrykk. Han noterte seg også Oddbjørn Hjelmeseth som klaga over at han fekk «mykje is i røbben».

– I moderne språkhistorie er det enkelt å både tidfeste og personfeste nye ord, det er ikkje som i gamle dagar når det meste vart gjetting, seier Lomheim.

Han dreg også fram monstermastene i Hardanger som eit 2010-ord som vil bli hugsa, medan eit visst furubord kanskje fortare går i gløymeboka.

– Furubord var eit skjellsord som Ari Behn brukte om forfattarkollega Erlend Loe, eigentleg ganske artig, smiler Lomheim.

Framsnakking
Aller mest glad blir han av å tenkje på «framsnakking», som har gjeve opphav til ei fjesbokgruppe med nesten 150.000 tilhengarar. Harstad Tidende har fått ei eiga spalte som heiter Framsnakking – der nokon snakkar pent om andre.

Lomheim er ikkje kjent som teknofrik, men dette har han fått med seg.

– Ordet kjem frå Nordland og fekk eit skikkeleg oppsving etter at kronprins Haakon brukte det. Det blir kanskje ikkje brukt så mykje i daglegtale, men det er eit positivt omgrep som kan få stor verknad for mange, seier Lomheim. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...