Heim Nyhende Må forsvare nynorskbruk i Posten

Må forsvare nynorskbruk i Posten

Kulturdepartementet ber Samferdsledepartementet forklare korleis dei følgjer opp Postens eigne vedtekter for målbruk.

Saka har kome opp etter at Kulturdepartementet vart gjort merksame på det nesten ikkje var råd å finne noko informasjon nynorsk på nettsidene til Posten Norge ASA.

Førsteamanuensis Aud-Kirsti Pedersen ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø prøvde å finne eit flytteskjema på nynorsk, men til fann det ikkje. Ho fann i det heile tatt ikkje mykje nynorsk på www.posten.no, noko ho gjorde Posten merksame på. Posten svara at dei held seg innanfor dei 25 prosenta med nynorsk dei må ha, og at ein ikkje kunne forvente at heile nettstaden skal vere på nynorsk.

Pedersen dermed sendte saka vidare til Kulturdepartementet og Språkrådet. Departementet har sjølve leita og ikkje funne mykje nynorsk på nettstaden. Kulturdepartementet meiner båe målformer bør synast att i Postens nettstsider, og dei har no sendt saka vidare til Samferdsledepartementet.

Kjelde: Nationen.no

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...