Heim Nyhende Må forsvare nynorskbruk i Posten

Må forsvare nynorskbruk i Posten

Kulturdepartementet ber Samferdsledepartementet forklare korleis dei følgjer opp Postens eigne vedtekter for målbruk.

Saka har kome opp etter at Kulturdepartementet vart gjort merksame på det nesten ikkje var råd å finne noko informasjon nynorsk på nettsidene til Posten Norge ASA.

Førsteamanuensis Aud-Kirsti Pedersen ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø prøvde å finne eit flytteskjema på nynorsk, men til fann det ikkje. Ho fann i det heile tatt ikkje mykje nynorsk på www.posten.no, noko ho gjorde Posten merksame på. Posten svara at dei held seg innanfor dei 25 prosenta med nynorsk dei må ha, og at ein ikkje kunne forvente at heile nettstaden skal vere på nynorsk.

Pedersen dermed sendte saka vidare til Kulturdepartementet og Språkrådet. Departementet har sjølve leita og ikkje funne mykje nynorsk på nettstaden. Kulturdepartementet meiner båe målformer bør synast att i Postens nettstsider, og dei har no sendt saka vidare til Samferdsledepartementet.

Kjelde: Nationen.no

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...