Heim Nyhende Mållaget reagerer på Hjemmebane

Mållaget reagerer på Hjemmebane

Sunnmøre Mållag meiner den nye storsatsinga frå NRK som er spelt inn i Ulsteinvik bør heite Heimebane. NRK er på ballen.

– Det er berre naturleg at ein fotballklubb i Ulsteinvik brukar Heimebaneog ikkje Hjemmebane.Det er ingen på Søre Sunnmøre som seier hjemmebane, seier Magnar Storøy, leiar i Sunnmøre Mållag.

På førre styremøte vart lokallaget einige om å gå ut og kritisera NRK for namnevalet på den nye dramasatsinga som i desse dagar vert spelt inn på Høddvoll stadion i Ulsteinvik.

Dramaserien Hjemmebaneer skriven av Johan Fasting og er eit samarbeid mellom NRK og Motlys, som skal visast på norske tv-skjermar til neste år.

– Det handlar om identitet
I tv-serien møter me Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som kjem til fotballaget Varg som Noregs første kvinnelege trenar på toppnivå. Handlinga i dei ti episodane dreier seg rundt hennar møte med bygda og den fiktive klubben Varg, som speler heimekampane sine på Tangsrud Arena. John Carew har òg ei leiande rolle. I tillegg har lokale aktørar fått prøva seg i mindre roller.

Mållaget viser til at både Ulsteinvik kommune og fotballaget Hødd nyttar nynorsk. Den lokale klubben fekk i 2013 Målblomen av det lokale mållaget.

Storøy har inntrykk av at innspelinga skapar stoltheit og lokalt engasjement, men håpar NRK endrar nokre bokstavar i tittelen før norske tv-sjåarar vert kjent med det fiktive fotballaget Varg.

– Det handlar om identitet og sidan det skal vere herifrå området er det naturleg med tittelen Heimebane. NRK bør ta omsyn til kvar dei filmar, slik at dei brukar nynorsk i titlar og stadnamn, meiner Storøy.

Nynorsksupporterar
Ordførar i Ulstein Knut Erik Engh (Frp) er sjølve ein ihuga nynorskbrukar, som gler seg over at NRK har lagt si siste dramasatsing til nettopp hans kommune.

– Eg synest generelt at NRK er flinke til å ta vare på nynorsken og lage nynorske produksjonar, så det vert litt dumt å kritisere dei for at denne serien ikkje er på nynorsk.

Hovudrolleinnehavarane snakkar heller ikkje nynorsk, så då vert det litt rart å ha tittel på nynorsk, seier Engh, som likevel synest det hadde vore positivt om NRK valde å endra tittelen til Heimebane.

På Høddvoll, heimebanen til fotballaget Hødd, har dei ikkje gjort seg opp ei endeleg meining om kva serien bør heite, men driftssjef for anlegget Per Arve Moldskred har likevel gjort seg opp nokre tankar:

– Me er no i nynorskland så eg synest det kling betre med heimebane enn hjemmebane. Men slik som eg har forstått det så er dette ein arbeidstittel, så om serien vert heitande det når han kjem på skjermen er eg usikker på, seier Moldskred.

Språksjefen på ballen
Vikarierande språksjef i NRK, Ingvid Bryn, sa tidlegare denne månaden til NRK sine eigne nettsider at dei ville sjå på om Hjemmebane burde heitt Heimebane.

Dramasjef i NRK Ivar Køhn forklarar til Framtida.no at tittelen Hjemmebane har følgt storsatsinga heilt sidan dei byrja å jobba med serien for 3 år sidan.

– Då visste me ikkje kvar me skulle spela inn serien og sidan serien vart skriven på bokmål var det naturleg å bruka Hjemmebane, forklarar Køhn.

Han tykkjer spørsmålet som Mållaget tek opp absolutt er relevant i denne samanhengen og forklarar at dei vurderer saka.

– Me vurderer fram og tilbake. Det er litt som når du har gitt eit barn eit namn, då krev det litt vurdering å endra det, seier dramasjefen, som reknar med at dei kjem med ei avgjerd neste veke.

Køhn har ikkje gjort seg opp nokre meiningar om kva som har størst kommersiell kraft av dei to namna, men ser nokre fordelar med det nynorske namnet.

– Det er kanskje gøyare og meir spanande med Heimebane, fordi det speler på den lokale dialekta, meiner han.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...