Heim Nyhende – Me har eit valdsamt stort ansvar for nynorsk i barnehagane

– Me har eit valdsamt stort ansvar for nynorsk i barnehagane

Jostedal oppvekstsenter får merksemd for måten dei jobbar med nynorsk språkutvikling i barnehagen.

 

– Innlæringa av språk fører ungane med seg vidare, seier pedagogisk leiar Anne Kristin Haugen Halveg i Jostedal barnehage.

I barnehagen hennar er dei medvitne på å lesa nynorske bøker på nynorsk og bokmålsbøker på dialekt eller nynorsk.

– Det er viktig at heile personalet er medvitne på kor stort ansvar me har for nynorsken, understrekar Haugen Halveg.

I barnehagen bruker dei fokusord og dialogisk lesing for å få ungane til å reflektera over meininga i orda.

– Ei bok er ikkje berre ei bok. Ho har mykje kunnskap og omgrep som det går an å snakka om, påpeikar Anne Kristin Haugen Halveg.

I fjor jobba dei med Snøhumla Mille. No i år jobbar dei med Den lille larven Aldrimett. Sjølv om den siste boka er på bokmål, så les dei ho på nynorsk.

I boka går dei gjennom vekedagane, fargane og fasane i livet til larva.

– Me lagar dokketeater og sansebilde, fortel Anne Kristin. Dei jobbar kring to månader med bøkene,  men det hender dei les spontant også.

KOMMENTAR: Rett til nynorsk i barnehagen

Involverer foreldra

Anne Kristin Haugen Halveg understrekar kor viktig det er å involvera foreldra.

Ein dag i veka har éin av ungane med seg ei bok som dei kjenner godt.

– Då fortel dei om boka til dei andre ungane. Då er det dei som er eksperten.

Barnehagen har fått seg eit minibibliotek der barn og foreldre kan låna med seg bøker heim. Bøkene skal bli oppdaterte. Dei byrjar å bli godt brukte, seier Anne Kristin Haugen Halveg.

Dei er òg så heldige at dei får besøk av 5. og 6.klasse éin gong i månaden for å lesa for ungane i små grupper.

LES OGSÅ: Mållaget krev at ungane møter nynorsk i barnehagane

Gode spørsmål

Arbeidet med lesinga har gjort at ungane oftare kjem til dei vaksne og spør om dei kan lesa for dei.

Lesinga har òg ført til at borna blir betre kjent med bokstavane, innhaldet og anna læring.

Når dei les Lille larven aldri mett, så snakkar dei til dømes om kva ein sommarfugl er.

– Me har jobba ein del med korleis me kan stilla gode spørsmål til ungane for å dei med i ein samtale om bøkene. Me stiller utforskande spørsmål som «kva tenkjer de om dette?».

Barnehagen knyter bøkene til rammeplanen. Til og med fysisk aktivitet blir knytt til bøkene. I vinter laga dei til dømes Den lille larven Aldrimett i snøballar ute.

Last ned siste utgåve av Pirion her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...