Heim Nyhende Meiner rådmannen har meir makt enn ordføraren

Meiner rådmannen har meir makt enn ordføraren

Norske folkevalde er på mange måtar like sine europeiske kollegar. Men norske kommunestyremedlemmer er dei einaste som meiner at rådmannen har meir makt enn ordføraren.

Dette kjem fram i rapporten Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys der 11 000 lokale folkevalde i 14 europeiske land blir samanlikna. Samanlikna med dei europeiske lokalpolitikarane meiner dei norske det er mindre viktig med til dømes direkte ordførarval, bruk av folkerøystingar og former for medverknad frå innbyggjarane. Dei nordiske politikarane er derimot meir opptekne av å sikre innbyggjarane eit godt tenestetilbod, skriv kommunal – og regionaldepartementet i ei pressemelding.

– Denne rapporten viser at lokaldemokratiet verkar ulikt frå land til land. Den gir oss også eit grunnlag for å tenkje over om det er trekk ved lokaldemokratiet som kan bli betre. Dette skal me ha med oss i vårt vidare arbeid for å utvikle lokaldemokratiet, seier kommunal – og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Les rapporten her.

Førre artikkelDiktarvegen lagt på is
Neste artikkelVi har ein vinnar

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...