Heim Nyhende Meir nynorsk frå Kongehuset

Meir nynorsk frå Kongehuset

I fjor var 21 prosent av dei nye sakene på Kongehuset sine nettsider på nynorsk.
Hausten 2021 fekk Noregs Mållag mykje merksemd fordi dei i eit utkast til nytt arbeidsprogram ville krevja at 25 prosent av talane frå Kongehuset skulle vera på nynorsk. Det enda med at landsmøtet i staden gjekk inn for å stilla krav om at 25 prosent av tekstane frå Slottet skulle vera på nynorsk. Det målet nådde Slottet ikkje i 2022, men nynorskdelen på nettsida til Kongehuset har likevel auka.
– Landmøtet vårt var tydeleg på at eit kongehus for heile landet må nytta heile det norske språket, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, i ei pressemelding.
Han meiner det at nynorskdelen på nettsida til Kongehuset auka i 2022, tyder på at Slottet har fått med seg kravet frå Noregs Mållag. Han seier han har tru på at dei kjem til å klara å komma opp i 25 prosent nynorsk i år.

I motsetnad til slik det er for dei fleste andre statsorgan, er det ingen lov som pålegg Kongehuset å veksla mellom nynorsk og bokmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...