Heim Nyhende Mjølk eller melk på kartongen

Mjølk eller melk på kartongen

Skal det framleis stå “mjølk” på mjølkekartongen på Vestlandet? Det skal Tine og Noregs mållag diskutere på måndag.

Bakgrunnen for diksusjonen er at Tine ønskjer å gå over til eit meir heilskapleg uttrykk på produkta sine, og som eit resultat av det kan ein del av mjølkekartongane kome til å få berre bokmålstekst. Det synest ikkje Noregs Mållag noko om.

– Vi ønskjer at nynorsk skal vere synleg på alle område, og at folk skal kunne møte nynorks kor som helst og når som helst. Daglegvarer, som mjølk, er viktige fordi dei er så synlege, seier leiar i Noregs Mållag, Hege Myklebust. Ho meiner dette er eitt av verkemidla som må til for at ein skal oppnå relle likestilling mellom dei to målformene.

– Sjølv om vi har lovfesta likestilling mellom bokmål og nynorsk, så er ikkje likestillinga reell så lenge nynorsken er så lite synleg.

Myklebust håper no at Tine vil halde fram med “mjølk” på kartongane, og ser helst at dei utvidar området for “mjølk” til å gjelde heile landet, og ikkje berre sommme område på Vestlandet som i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...