Heim Nyhende Mjølk eller melk på kartongen

Mjølk eller melk på kartongen

Skal det framleis stå “mjølk” på mjølkekartongen på Vestlandet? Det skal Tine og Noregs mållag diskutere på måndag.

Bakgrunnen for diksusjonen er at Tine ønskjer å gå over til eit meir heilskapleg uttrykk på produkta sine, og som eit resultat av det kan ein del av mjølkekartongane kome til å få berre bokmålstekst. Det synest ikkje Noregs Mållag noko om.

– Vi ønskjer at nynorsk skal vere synleg på alle område, og at folk skal kunne møte nynorks kor som helst og når som helst. Daglegvarer, som mjølk, er viktige fordi dei er så synlege, seier leiar i Noregs Mållag, Hege Myklebust. Ho meiner dette er eitt av verkemidla som må til for at ein skal oppnå relle likestilling mellom dei to målformene.

– Sjølv om vi har lovfesta likestilling mellom bokmål og nynorsk, så er ikkje likestillinga reell så lenge nynorsken er så lite synleg.

Myklebust håper no at Tine vil halde fram med “mjølk” på kartongane, og ser helst at dei utvidar området for “mjølk” til å gjelde heile landet, og ikkje berre sommme område på Vestlandet som i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...