Heim Nyhende Naturbasert turisme under lupa

Naturbasert turisme under lupa

Forskingsrådet satsar på forsking på natur-turisme.

 

Forskingsrådet har gjennom Bionær-programmet sett av 35 millionar kroner til eit stort forskingsprosjekt som skal gi ny kunnskap om det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien.

Det fireårige prosjektet skal gi grunnlag for vidare vekst og utvikling av den naturbaserte turismen, som i dag held liv i rundt 3.000 reiselivsbedrifter i Noreg.

– Dette blir kjempespennande. Det blir stor aktivitet dei neste åra. Totalt planlegg vi over tjue publikasjonar, ein internasjonal konferanse og ei bok basert på resultata, seier professor Peter Fredmann ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) til Nationen. Han skal leie det nystarta prosjektet.

LES OGSÅ: – Aktive ferier er i vinden

Mange samarbeidspartnarar
Saman med NMBU er Norsk senter for bygdeforsking, Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for naturforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane med som partnarar i prosjektet. Internasjonalt skal dessutan Turismforskningsinstitutet Etour i Sverige, Naturresursinstitutet i Finland , University of Applied Sciences i Sveits og Oregon State University i USA levere forskingsbidrag.

NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og Innovasjon Noreg er òg involverte i prosjektet.

Fiske og vandring
Den naturbaserte turismen er i vekst både i Noreg og resten av verda. Her til lands er fiske og ulike former for vandring dei klart mest utbreidde produkta. Deretter kjem sykling, jakt, ferskvassaktivitetar som kano, kajakk og robåt, og båtsightseeing.

Av dei smalare tilboda er dei som krev overnatting, slik som naturfoto, fuglekikking og rideturar med hest, og ulike typar aktivitetar på saltvatn.

LES OGSÅ: Norske fjordbygder banar veg

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...