Heim Nyhende Naturbasert turisme under lupa

Naturbasert turisme under lupa

Forskingsrådet satsar på forsking på natur-turisme.

 

Forskingsrådet har gjennom Bionær-programmet sett av 35 millionar kroner til eit stort forskingsprosjekt som skal gi ny kunnskap om det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien.

Det fireårige prosjektet skal gi grunnlag for vidare vekst og utvikling av den naturbaserte turismen, som i dag held liv i rundt 3.000 reiselivsbedrifter i Noreg.

– Dette blir kjempespennande. Det blir stor aktivitet dei neste åra. Totalt planlegg vi over tjue publikasjonar, ein internasjonal konferanse og ei bok basert på resultata, seier professor Peter Fredmann ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) til Nationen. Han skal leie det nystarta prosjektet.

LES OGSÅ: – Aktive ferier er i vinden

Mange samarbeidspartnarar
Saman med NMBU er Norsk senter for bygdeforsking, Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for naturforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane med som partnarar i prosjektet. Internasjonalt skal dessutan Turismforskningsinstitutet Etour i Sverige, Naturresursinstitutet i Finland , University of Applied Sciences i Sveits og Oregon State University i USA levere forskingsbidrag.

NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og Innovasjon Noreg er òg involverte i prosjektet.

Fiske og vandring
Den naturbaserte turismen er i vekst både i Noreg og resten av verda. Her til lands er fiske og ulike former for vandring dei klart mest utbreidde produkta. Deretter kjem sykling, jakt, ferskvassaktivitetar som kano, kajakk og robåt, og båtsightseeing.

Av dei smalare tilboda er dei som krev overnatting, slik som naturfoto, fuglekikking og rideturar med hest, og ulike typar aktivitetar på saltvatn.

LES OGSÅ: Norske fjordbygder banar veg

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...