Heim Nyhende Naturbasert turisme under lupa

Naturbasert turisme under lupa

Forskingsrådet satsar på forsking på natur-turisme.

 

Forskingsrådet har gjennom Bionær-programmet sett av 35 millionar kroner til eit stort forskingsprosjekt som skal gi ny kunnskap om det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien.

Det fireårige prosjektet skal gi grunnlag for vidare vekst og utvikling av den naturbaserte turismen, som i dag held liv i rundt 3.000 reiselivsbedrifter i Noreg.

– Dette blir kjempespennande. Det blir stor aktivitet dei neste åra. Totalt planlegg vi over tjue publikasjonar, ein internasjonal konferanse og ei bok basert på resultata, seier professor Peter Fredmann ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) til Nationen. Han skal leie det nystarta prosjektet.

LES OGSÅ: – Aktive ferier er i vinden

Mange samarbeidspartnarar
Saman med NMBU er Norsk senter for bygdeforsking, Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for naturforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane med som partnarar i prosjektet. Internasjonalt skal dessutan Turismforskningsinstitutet Etour i Sverige, Naturresursinstitutet i Finland , University of Applied Sciences i Sveits og Oregon State University i USA levere forskingsbidrag.

NHO Reiseliv, Hanen, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening og Innovasjon Noreg er òg involverte i prosjektet.

Fiske og vandring
Den naturbaserte turismen er i vekst både i Noreg og resten av verda. Her til lands er fiske og ulike former for vandring dei klart mest utbreidde produkta. Deretter kjem sykling, jakt, ferskvassaktivitetar som kano, kajakk og robåt, og båtsightseeing.

Av dei smalare tilboda er dei som krev overnatting, slik som naturfoto, fuglekikking og rideturar med hest, og ulike typar aktivitetar på saltvatn.

LES OGSÅ: Norske fjordbygder banar veg

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...