Heim Nyhende Nedslitne kyrkjer eit milliardsluk for kommunane

Nedslitne kyrkjer eit milliardsluk for kommunane

Norske kommunar brukar meir pengar på kyrkjebygg, men framleis er etterslepet på ti milliardar kroner. Fleire småkommunar har fire-fem kyrkjer.

Svært mange av dei 1.620 kyrkjene i landet har vore forsømde over fleire år. No kjem rekninga, skriv Nationen. For å stoppa forfallet måtte kommunane ha brukt mellom 300 og 400 millionar kroner kvart år til vedlikehald. Men på midten av det førre tiåret blei det berre brukt rundt 200 millionar i året.

Milliardar
I 2009 sette regjeringa av 1,2 milliardar kroner øyremerkt til vedlikehald av kyrkjebygg. I tillegg blei det innført ei ordning med rentefrie lån. Det førte til at kommunane bruke 500 millionar kroner på vedlikehald det året, men det var ikkje nok.

– Det må ti milliardar kroner til for å ta igjen etterslepet på vedlikehald av norske kyrkjer, seier direktør Øystein Dahle i avdeling for samfunnskontakt og interesseverksemd i Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon (KA) til Nationen.

Det er særleg dei store og mellomstore kommunane som har sett av meir pengar til vedlikehald, medan dei små kommunane framleis slit med å finna midler til å halde kyrkjene sine ved like.

Flest kyrkjer i små kommunar
– At småkommunar slit med å finna pengar til kyrkjene sine, er eigentleg ikkje så rart. Det er kommunar med lågast innbyggjartal som har flest kyrkjer, seier Dahle.

Med fem millionar menneske, skulle det bli rundt rekna ei kyrkje per 3.000 innbyggjarar. Statistisk sett burde kommunar med 2.500-3.000 innbyggjarar dermed berre hatt ei kyrkje.

– I mange kommunar med denne storleiken finst det både fem og seks kyrkjebygg, seier Dahle.

Han nemner til dømes Surnadal på Nordmøre, med rundt 6.000 innbyggjarar og seks kyrkjer. Hitra har 4.300 innbyggjarar og sju kyrkjer.

Uansett kor sliten ei kyrkje er, og kor mykje ho enn treng oppgradering og renovering, blir ho aldri riven.

– Ein skule frå 50-talet blir gjerne riven for at kommunen kan byggja ny. Slik er det ikkje med kyrkjer. Til det er det altfor mange kjensler knytte til dei, seier Dahle. (NPK)

Førre artikkelMå søkje på bokmål
Neste artikkelAlltid i endring

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...