Heim Nyhende NHO: Kommunane kan spare 15 milliardar på effektivisering

NHO: Kommunane kan spare 15 milliardar på effektivisering

Dersom dei 200 største kommunane i landet dreiv like effektivt som dei beste kommunane, kunne dei spare opptil 15 milliardar kroner, viser utrekningar frå NHO Service.

 

Det svarar til ein gevinst på 18 prosent ved effektivisering av områda sjukeheimar, heimesjukepleie og praktisk bistand, reinhald og drift av kommunale føremålsbygg.

Desse frigjorte midla kan ein bruke til å skape meir velferd for i kommunane, for eksempel gjennom å byggje fleire sjukeheimsplassar eller gi fleire timar heimehjelp, seier næringspolitisk direktør Dag Ekelberg i NHO Service.

Tala er ikkje eintydige, men sparepotensialet per innbyggjar er noko høgare enn i dei små kommunane.

– Analysane våre viser at både små og store kommunar har mykje å hente på å bli meir produktive og dermed få meir velferd att for pengane, forklarer Ekelberg.

NHO har også sett på kva parti som styrer kommunane med størst sparepotensial. 56 prosent av effektiviseringa kan takast ut i Høgre-styrte kommunar, 43 prosent i Ap-kontrollerte kommunar og 6 prosent i kommunar med Senterparti-ordførar.

– Vi har slik sett store forventningar til Høgre, men vi meiner jo at alle parti burde vore opptekne av å få mest mogleg ut av skattepengane, seier Ekelberg. Han understrekar samtidig at det er ein del uvisse knytt til analysen og at han ikkje er nokon fasit. Samtidig tilrår han at dei kommunane som ser ut til å ha størst sparemoglegheit, gjer sine eigne analysar. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...