Heim Nyhende NHO: Kommunane kan spare 15 milliardar på effektivisering

NHO: Kommunane kan spare 15 milliardar på effektivisering

Dersom dei 200 største kommunane i landet dreiv like effektivt som dei beste kommunane, kunne dei spare opptil 15 milliardar kroner, viser utrekningar frå NHO Service.

 

Det svarar til ein gevinst på 18 prosent ved effektivisering av områda sjukeheimar, heimesjukepleie og praktisk bistand, reinhald og drift av kommunale føremålsbygg.

Desse frigjorte midla kan ein bruke til å skape meir velferd for i kommunane, for eksempel gjennom å byggje fleire sjukeheimsplassar eller gi fleire timar heimehjelp, seier næringspolitisk direktør Dag Ekelberg i NHO Service.

Tala er ikkje eintydige, men sparepotensialet per innbyggjar er noko høgare enn i dei små kommunane.

– Analysane våre viser at både små og store kommunar har mykje å hente på å bli meir produktive og dermed få meir velferd att for pengane, forklarer Ekelberg.

NHO har også sett på kva parti som styrer kommunane med størst sparepotensial. 56 prosent av effektiviseringa kan takast ut i Høgre-styrte kommunar, 43 prosent i Ap-kontrollerte kommunar og 6 prosent i kommunar med Senterparti-ordførar.

– Vi har slik sett store forventningar til Høgre, men vi meiner jo at alle parti burde vore opptekne av å få mest mogleg ut av skattepengane, seier Ekelberg. Han understrekar samtidig at det er ein del uvisse knytt til analysen og at han ikkje er nokon fasit. Samtidig tilrår han at dei kommunane som ser ut til å ha størst sparemoglegheit, gjer sine eigne analysar. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...