Heim Nyhende Ny leiar i Noregs Mållag

Ny leiar i Noregs Mållag

Håvard Øvregård (34) frå Volda er vald til ny leiar av Noregs Mållag.

Den nyslåtte leiaren er oppteken av å få meir nynorsk i barnehage og skule, betre nynorskopplæring til innvandrarar og meir nynorsk i media.

– Når språkmeldinga vert vedteke i Stortinget tysdag er det berre å brette opp armane og arbeide. Då må me fylle alle dei gode intensjonane med gode tiltak, seier Håvard Øvregård.

Øvregård har vore nestleiar i mållaget dei sienaste åra, og tek no over leiarvervet etter stordabuen Hege Myklebust.

Målprisar
Under Noregs Mållag sitt landsmøte, som gjekk av stabelen i Oslo i helga, vart det og delt ut målprisar. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fekk Målprisen for sitt arbeid med å trygge eksistensgrunnlaget og vekstvilkåra til nynorsken. Nobel-leiar Ole Danbolt Mjøs fekk Målblomen 2009 for å ha bruka nynorsk under utedlinga av Nobel-prisen dei siste seks åra.

Mjøs har kvart år lese grunngjevinga på nynorsk, og det for nær ein halv milliard menneske. Han er truleg den som når lengst ut i verda med nynorsk, heiter det i grunngjevinga frå Noregs Mållag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...