Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum i Ørsta hadde sitt beste kommersielle år nokosinne i 2013.

 

Stiftinga fekk eit overskot på 1,3 millionar kroner, og har aldri før hatt fleire besøkjande i tillegg til å ha auka eigne inntekter, skriv Nett.no.

Talet på besøkjande i sjølve Aasentunet i Hovdebygda, steig frå nesten 22.000 i 2012 til nesten 30.000 i 2013. I tillegg fekk institusjonen meir økonomisk støtte frå stat, kommune og private institusjonar i fjor. Det gjorde at sjølv om tilskotet frå staten krympa i 2013, auka likevel samla tilskot med nesten 1,6 millionar.

Fleire arrangement og større aktivitet har trekt fleire gjester, spesielt i samband med «Språkåret 2013», skriv nettstaden.

Utvidar

I år investerer Nynorsk kultursentrum i Olav. H. Hauge-senteret i Ulvik i Hardanger med offisiell opning 4. september. Innan 2018 kan eit senter for Journalistikk og Dikting vere på plass i Vinje i Telemark, til 200-årsjubileet for forfattar og journalist Aasmund Olavsson Vinje. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...