Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum i Ørsta hadde sitt beste kommersielle år nokosinne i 2013.

 

Stiftinga fekk eit overskot på 1,3 millionar kroner, og har aldri før hatt fleire besøkjande i tillegg til å ha auka eigne inntekter, skriv Nett.no.

Talet på besøkjande i sjølve Aasentunet i Hovdebygda, steig frå nesten 22.000 i 2012 til nesten 30.000 i 2013. I tillegg fekk institusjonen meir økonomisk støtte frå stat, kommune og private institusjonar i fjor. Det gjorde at sjølv om tilskotet frå staten krympa i 2013, auka likevel samla tilskot med nesten 1,6 millionar.

Fleire arrangement og større aktivitet har trekt fleire gjester, spesielt i samband med «Språkåret 2013», skriv nettstaden.

Utvidar

I år investerer Nynorsk kultursentrum i Olav. H. Hauge-senteret i Ulvik i Hardanger med offisiell opning 4. september. Innan 2018 kan eit senter for Journalistikk og Dikting vere på plass i Vinje i Telemark, til 200-årsjubileet for forfattar og journalist Aasmund Olavsson Vinje. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...