Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum med rekordår i 2013

Nynorsk kultursentrum i Ørsta hadde sitt beste kommersielle år nokosinne i 2013.

 

Stiftinga fekk eit overskot på 1,3 millionar kroner, og har aldri før hatt fleire besøkjande i tillegg til å ha auka eigne inntekter, skriv Nett.no.

Talet på besøkjande i sjølve Aasentunet i Hovdebygda, steig frå nesten 22.000 i 2012 til nesten 30.000 i 2013. I tillegg fekk institusjonen meir økonomisk støtte frå stat, kommune og private institusjonar i fjor. Det gjorde at sjølv om tilskotet frå staten krympa i 2013, auka likevel samla tilskot med nesten 1,6 millionar.

Fleire arrangement og større aktivitet har trekt fleire gjester, spesielt i samband med «Språkåret 2013», skriv nettstaden.

Utvidar

I år investerer Nynorsk kultursentrum i Olav. H. Hauge-senteret i Ulvik i Hardanger med offisiell opning 4. september. Innan 2018 kan eit senter for Journalistikk og Dikting vere på plass i Vinje i Telemark, til 200-årsjubileet for forfattar og journalist Aasmund Olavsson Vinje. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...