Heim Nyhende Nynorsk leseaksjon på turné i Sogn og Fjordane

Nynorsk leseaksjon på turné i Sogn og Fjordane

Den nynorske leseaksjonen «Tid for ti» er på biblioteks-turné i Sogn og Fjordane. Målet er å vise fram breidda i nynorsk litteratur og stimulere til lesing.

Turneen er eit samarbeid med Fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane og Foreningen les sin leseaksjon Tid for ti . I alt skal dei besøkje ni bibliotek i fylket. Aksjonen rettar seg mot elevar på 7. trinn. Dei får møte forfattar Anders Totland som har skrive boka Engel i snøen.

– Det er veldig fint å få møte så mange potensielle lesarar. Sånn sett er ein turne som denne heilt ideell. Ikkje berre treff eg ungdom som er i målgruppa for bøkene mine, men gjennom leseaksjonen Tid for ti har dei også førebudd seg før eg kjem, og er jamt over veldig interesserte og engasjerte. Dessutan er det ei oppleving i seg sjølv å køyra land og strand rundt i Sogn og Fjordane, seier Anders Totland til LNK-Nytt.

Motiverer til nynorsk
15.000 elevar på 7. trinn deltek i Tid for ti, og alle får ein antologi med utdrag frå nynorske ungdomsbøker.

Fylkesbiblioteket ynskjer å støtte opp om skulane og biblioteka som melder seg på Tid for ti .

– Med denne turneen vil vi motivere til endå meir lesing av nynorsk litteratur. Vi har tru på at Tid for ti vil få ringverknader utover klassane som er med. Vi håpar aksjonen vil inspirere skular og bibliotek til å satse vidare på litteraturformidling for barn og unge, seier fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane Siri Ingvaldsen.

– Bokmål er fint i dikt
Anders Totland seier han snakkar minst mogeleg om nynorsk.

– Det høyrest kanskje litt rart ut, men noko av poenget med denne aksjonen er å la sjuandeklassar over heile landet få oppleva nynorsk kvalitetslitteratur, utan at dei sjølv nødvendigvis er klare over at det er det dei gjer. Poenget er at det er gode bøker, og så er alle på nynorsk. Eg får likevel ein del spørsmål om kvifor eg skriv nynorsk, slik eg alltid får på skulebesøk. Til det svarar eg som regel at bokmål er fint i dikt.

Finn stemma på nynorsk
For Anders Totland er språket det viktigaste verktøyet for å fortelja gode historier. Og skriftspråket hans er nynorsk.

– Det er ikkje eit val eg har tatt, det er berre sånn det er. Skulle eg skrive på bokmål, eller engelsk for den del, er eg redd mi eiga stemme vil forsvinna. Eg er nemleg ikkje så god på rettskrivingsreglar og den slags, men ser på skrivinga på same måten som når eg speler piano. Det handlar om å få det til flyta.

Du kan sjå Anders Totland blogga frå turnéen her:

Dag 1: https://totlanders.wordpress.com/2017/03/06/tid-for-ti-turne-dag-1/

Dag 2: https://totlanders.wordpress.com/2017/03/07/tid-for-ti-turne-dag-2/

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...