Heim Nyhende Nynorsk leseaksjon på turné i Sogn og Fjordane

Nynorsk leseaksjon på turné i Sogn og Fjordane

Den nynorske leseaksjonen «Tid for ti» er på biblioteks-turné i Sogn og Fjordane. Målet er å vise fram breidda i nynorsk litteratur og stimulere til lesing.

Turneen er eit samarbeid med Fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane og Foreningen les sin leseaksjon Tid for ti . I alt skal dei besøkje ni bibliotek i fylket. Aksjonen rettar seg mot elevar på 7. trinn. Dei får møte forfattar Anders Totland som har skrive boka Engel i snøen.

– Det er veldig fint å få møte så mange potensielle lesarar. Sånn sett er ein turne som denne heilt ideell. Ikkje berre treff eg ungdom som er i målgruppa for bøkene mine, men gjennom leseaksjonen Tid for ti har dei også førebudd seg før eg kjem, og er jamt over veldig interesserte og engasjerte. Dessutan er det ei oppleving i seg sjølv å køyra land og strand rundt i Sogn og Fjordane, seier Anders Totland til LNK-Nytt.

Motiverer til nynorsk
15.000 elevar på 7. trinn deltek i Tid for ti, og alle får ein antologi med utdrag frå nynorske ungdomsbøker.

Fylkesbiblioteket ynskjer å støtte opp om skulane og biblioteka som melder seg på Tid for ti .

– Med denne turneen vil vi motivere til endå meir lesing av nynorsk litteratur. Vi har tru på at Tid for ti vil få ringverknader utover klassane som er med. Vi håpar aksjonen vil inspirere skular og bibliotek til å satse vidare på litteraturformidling for barn og unge, seier fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane Siri Ingvaldsen.

– Bokmål er fint i dikt
Anders Totland seier han snakkar minst mogeleg om nynorsk.

– Det høyrest kanskje litt rart ut, men noko av poenget med denne aksjonen er å la sjuandeklassar over heile landet få oppleva nynorsk kvalitetslitteratur, utan at dei sjølv nødvendigvis er klare over at det er det dei gjer. Poenget er at det er gode bøker, og så er alle på nynorsk. Eg får likevel ein del spørsmål om kvifor eg skriv nynorsk, slik eg alltid får på skulebesøk. Til det svarar eg som regel at bokmål er fint i dikt.

Finn stemma på nynorsk
For Anders Totland er språket det viktigaste verktøyet for å fortelja gode historier. Og skriftspråket hans er nynorsk.

– Det er ikkje eit val eg har tatt, det er berre sånn det er. Skulle eg skrive på bokmål, eller engelsk for den del, er eg redd mi eiga stemme vil forsvinna. Eg er nemleg ikkje så god på rettskrivingsreglar og den slags, men ser på skrivinga på same måten som når eg speler piano. Det handlar om å få det til flyta.

Du kan sjå Anders Totland blogga frå turnéen her:

Dag 1: https://totlanders.wordpress.com/2017/03/06/tid-for-ti-turne-dag-1/

Dag 2: https://totlanders.wordpress.com/2017/03/07/tid-for-ti-turne-dag-2/

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...