Heim Nyhende «Nynorsk med dei minste» er ei storhending

«Nynorsk med dei minste» er ei storhending

No er ho her endeleg, den første større fagboka som tar for seg nynorsk språkstimulering med dei minste.

Saka stod først på trykk på Pirion.no!

Kvart år startar kring 7800 born på i barnehagar i nynorske skulekrinsar.

Ingvil Brügger Budal (t.h.) er redaktør for Nynorsk med dei minste saman med Eli Bjørhusdal.– Me har laga Nynorsk med dei minste fordi det er så pass mange ungar som ikkje møter skriftspråket sitt før dei byrjar på skulen, seier Ingvil Brügger Budal.

Ho er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, og redaktør for antologien saman med Eli Bjørhusdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– Det har vore veldig lite fokus tidlegare på å kjenna igjen skriftspråkbilde og språkstimuleringspakkar, legg ho til.

LES OGSÅ: Nynorske barnehagar syng og les mest på bokmål

For barnehagar, studentar og andre

Boka vil ha ein naturleg plass på pensum på barnehagelærarutdanninga og grunnskulelærarutdanninga 1-7.

– Språkstimulering er viktig å hugsa på, og studentane møter lite nynorsk på pensum. Slik sett fyller boka eit behov både for borna og studentane sjølv. Boka er vitskapleg, men gjort så konkret og praktisk som mogleg, seier Ingvil Brügger Budal.

Ho håpar òg boka vil vera aktuell for bruk i alle barnehagar.

– Det er fleire oppvekstkontor som har allereie har bestilt inn boka til alle barnehagane. Det er fantastisk!  

Forsking og praktiske tips

Nynorsk med dei minste har vitskaplege artiklar om grunnar for å driva systematisk språkstimulering på nynorsk, om korleis språk og nynorsk blir omtala i årsplanane til barnehagane, om barneskriftkultur, om dialektar og stadnamn som pedagogisk ressurs, om litteratur og kvalitet, og sjølvsagt om lesing og skriving på nynorsk i barnehagen.

I boka finst ei rad framlegg til didaktiske opplegg i spennet frå nynorske songar til nynorske appar, og dessutan kunstnariske bidrag frå kjende barnebokforfattarar som Erna Osland og Kari Stai.

Hege Myklebust (t.h.) er ein av bidragsytarane i Nynorsk med dei minste. Måndag vart boka lansert i Falturiltu-bokhandelen på Stord med barn frå Ås barnehage.
Hege Myklebust (t.h.) er ein av bidragsytarane i Nynorsk med dei minste. Måndag vart boka lansert i Falturiltu-bokhandelen på Stord med barn frå Ås barnehage.
Lanseringsseminar

Hege Myklebust, høgskulelektor ved HVL på Stord, lanserte boka på Falturiltu-bokhandelen saman med born frå Ås barnehage på Stord måndag. Der las ho nokre av tekstane til Erna Osland. Dei var så populære at ho ikkje fekk gi seg før ho hadde lese alle dei fem små tekstane.

Myklebust har skrive om nynorsk tekstskaping i barnehagen.

– Boka har både lese- og skrivetips til dei vaksne og fleire didaktiske tips til bruk i barnehagane – tillegg til fleire små tekstar for borna, fortel Hege Myklebust.

Måndag 11. desember kjem fleire av artikkelforfattarane til eit større lanseringsseminar på HVL avdeling Bergen.

LES OGSÅ: Nynorske barnehagar stimulerer barn på bokmål

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...