Heim Nyhende Nynorsk-motvilje i Harstad

Nynorsk-motvilje i Harstad

Språkrådet refsar Høgskolen i Harstad for manglande nynorsk-bruk. Høgskuledirektør Karl Erik Arnesen uttaler at han ikkje har sans for å bli tvungen til å skrive nynorsk.

Språklova slår fast at minst 25 prosent av skriftleg offentleg materiale på papir og nett skal vere på nynorsk.

Høgskolen i Harstad har fått fleire purringar frå Språkrådet på sin manglande bruk av nynorsk.

– Stadige purringar har ikkje gitt resultat. Det kan vitne om ein sterk motvilje ved skulen, seier fagkoordinator i Språkrådet, Nina Teigland, til NRK Nordnytt.

– Sjølv om Harstad ligg geografisk utanfor det nynorske kjerneområdet, så har dei vel studentar frå heile landet, held ho fram.

Språkrådet har nå sendt brev til kunnskapsdepartementet for å få fart på nynorskbruken ved høgskulen. Høgskuledirektør Karl Erik Arnesen er ikkje begeistra for kravet om å bruke minst 25 prosent nynorsk.

– Nei, eg synest ikkje noko om det. Eg har ingen sans for at ein skal bli tvungen til å skrive eit språk når hovudspråket vårt er bokmål, seier han til NRK Nordnytt.

Sjølv om han er motvillig og sjølv om han kan fortelje at nynorsk-kompetansen ved høgskulen er liten, har høgskuledirektøren ikkje noko anna val enn å følgje kravet.

– Vi held oss til lova, og vi skal også oppfylle ho, seier Arnesen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...