Heim Nyhende Nynorske hotell må snike inn bokmål

Nynorske hotell må snike inn bokmål

Fleire hotell som marknadsfører seg på nynorsk, må snike inn bokmålsord for å vere søkjeoptimale og få overnattingsgjester.

Dag Bondeheim i Skien er eitt av desse hotella som må bruke bokmål mot sin vilje i marknadsføringa. Hotellet er eigd av Mållaget Dag. I vedtektene til hotellet står det at nynorsk skal vere målformen, men likevel har Dag Bondeheim nettsider med både bokmål og nynorsk.

– Vi har lytta til ekspertar på marknadsføring og nettsøk. Dei seier at det er naudsynt å ha bokmål på nettsidene fordi folk søkjer på bokmål. IT- og reiselivsspråket gjer at vi måtte velje eit kompromiss, seier styreleiar for Dag Bondeheim, Hans Magne Gautefall til NRK.no.

Kompromisset blir vist som to norsk flagg øvst på nettsida, eitt med nynorsk tekst og eitt med tekst på bokmål. Dette har provosert ein del nynorskbrukarar og blir truleg tatt opp i Telemark Mållag sitt styre, ifølgje NRK.

Uppigard Natadal Gjestegard i Flatdal i Telemark har gjennomført nynorsktekst på nettsidene sine, men har snike inn einskilde bokmålsord i teksten for å vere søkjeoptimale.

Hotell Alexandra i Loen i Indre Nordfjord er konsekvente med bruken av nynorsk.

– Kvart år har vi 105 000 gjester på hotella våre, så det viser vel at valet vårt er riktig, seier administrerande direktør, Richard Grov. Han trur heller at det kjem fleire gjester til hotellet fordi det bare bruker nynorsk.

– Nokon må seie klart og tydeleg frå om at dette er vår målform, og det er slik vi skal byggje opp identiteten til bedrifta vår, legg han til.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...