Heim Nyhende Nynorske hotell må snike inn bokmål

Nynorske hotell må snike inn bokmål

Fleire hotell som marknadsfører seg på nynorsk, må snike inn bokmålsord for å vere søkjeoptimale og få overnattingsgjester.

Dag Bondeheim i Skien er eitt av desse hotella som må bruke bokmål mot sin vilje i marknadsføringa. Hotellet er eigd av Mållaget Dag. I vedtektene til hotellet står det at nynorsk skal vere målformen, men likevel har Dag Bondeheim nettsider med både bokmål og nynorsk.

– Vi har lytta til ekspertar på marknadsføring og nettsøk. Dei seier at det er naudsynt å ha bokmål på nettsidene fordi folk søkjer på bokmål. IT- og reiselivsspråket gjer at vi måtte velje eit kompromiss, seier styreleiar for Dag Bondeheim, Hans Magne Gautefall til NRK.no.

Kompromisset blir vist som to norsk flagg øvst på nettsida, eitt med nynorsk tekst og eitt med tekst på bokmål. Dette har provosert ein del nynorskbrukarar og blir truleg tatt opp i Telemark Mållag sitt styre, ifølgje NRK.

Uppigard Natadal Gjestegard i Flatdal i Telemark har gjennomført nynorsktekst på nettsidene sine, men har snike inn einskilde bokmålsord i teksten for å vere søkjeoptimale.

Hotell Alexandra i Loen i Indre Nordfjord er konsekvente med bruken av nynorsk.

– Kvart år har vi 105 000 gjester på hotella våre, så det viser vel at valet vårt er riktig, seier administrerande direktør, Richard Grov. Han trur heller at det kjem fleire gjester til hotellet fordi det bare bruker nynorsk.

– Nokon må seie klart og tydeleg frå om at dette er vår målform, og det er slik vi skal byggje opp identiteten til bedrifta vår, legg han til.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...