Heim Nyhende Nynorske lesefrø

Nynorske lesefrø

Arbeider du i eit bibliotek eller i ein barnehage og ønskjer å vere med på å stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker?

 

Nynorsksenteret inviterer deg til å sende ein søknad om å delta i prosjektet Nynorske lesefrø. Nynorske lesefrø er eit samarbeid mellom Nynorsksenteret, eit bibliotek i kommunen og barnehagane, og det er biblioteket som sender søknad og koordinerer prosjektet i sin kommune. Gjennom Nynorske lesefrø etablerer ein samarbeid mellom biblioteket og barnehagane som deltek, for slik å auke tilgangen på nynorsk litteratur i barnehagen. Samarbeidet skal inspirere til stor leseaktivitet og styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen.

Kvar barnehage får mellom anna ein bokpakke, plakatar, kursing og informasjon. Nynorsksenteret gjev også 15.000 kroner i prosjektstøtte til kvar kommune.

Språkstimulering

Nynorsksenteret skal arbeide for å styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen. I prosjektet Nynorske lesefrø ønskjer Nynorsksenteret, bibliotek og barnehagar å løfte fram den gode nynorske barnelitteraturen og gje borna positive opplevingar knytt til bøkene. Tilbodet gjeld kommunar med nynorsk som hovudmål.

– Born i område med nynorsk som hovudmål treng å møte det nynorske skriftspråket for å bli trygge nynorskbrukarar sjølve. I det daglege møter dei bokmål svært mange stader, og vi vil stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker i barnehagen og på biblioteket. Borna treng gode språklege førebilete. Vi vil gje dei tilsette i barnehagen og på biblioteket tilbod om seminar om språkstimulering, heiter det i ei pressemelding frå Nynorsksenteret.

Dei ønskjer å nå ut med Nynorske lesefrø til flest moglege kommunar som har nynorsk som administrasjonsspråk og der nynorsk er hovudmål i skulen. Biblioteka er ressursar i kommunane, og det er naturleg at biblioteka er ein samarbeidspartnar i prosjektet. Det er eit mål at prosjektet vert sjølvstendig i kvar kommune, slik at biblioteket og barnehagane kan samarbeide også etter prosjektperioden.

Les meir om prosjektet her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...