Heim Nyhende Nynorske lesefrø

Nynorske lesefrø

Arbeider du i eit bibliotek eller i ein barnehage og ønskjer å vere med på å stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker?

 

Nynorsksenteret inviterer deg til å sende ein søknad om å delta i prosjektet Nynorske lesefrø. Nynorske lesefrø er eit samarbeid mellom Nynorsksenteret, eit bibliotek i kommunen og barnehagane, og det er biblioteket som sender søknad og koordinerer prosjektet i sin kommune. Gjennom Nynorske lesefrø etablerer ein samarbeid mellom biblioteket og barnehagane som deltek, for slik å auke tilgangen på nynorsk litteratur i barnehagen. Samarbeidet skal inspirere til stor leseaktivitet og styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen.

Kvar barnehage får mellom anna ein bokpakke, plakatar, kursing og informasjon. Nynorsksenteret gjev også 15.000 kroner i prosjektstøtte til kvar kommune.

Språkstimulering

Nynorsksenteret skal arbeide for å styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen. I prosjektet Nynorske lesefrø ønskjer Nynorsksenteret, bibliotek og barnehagar å løfte fram den gode nynorske barnelitteraturen og gje borna positive opplevingar knytt til bøkene. Tilbodet gjeld kommunar med nynorsk som hovudmål.

– Born i område med nynorsk som hovudmål treng å møte det nynorske skriftspråket for å bli trygge nynorskbrukarar sjølve. I det daglege møter dei bokmål svært mange stader, og vi vil stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker i barnehagen og på biblioteket. Borna treng gode språklege førebilete. Vi vil gje dei tilsette i barnehagen og på biblioteket tilbod om seminar om språkstimulering, heiter det i ei pressemelding frå Nynorsksenteret.

Dei ønskjer å nå ut med Nynorske lesefrø til flest moglege kommunar som har nynorsk som administrasjonsspråk og der nynorsk er hovudmål i skulen. Biblioteka er ressursar i kommunane, og det er naturleg at biblioteka er ein samarbeidspartnar i prosjektet. Det er eit mål at prosjektet vert sjølvstendig i kvar kommune, slik at biblioteket og barnehagane kan samarbeide også etter prosjektperioden.

Les meir om prosjektet her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...