Heim Nyhende Nynorske lesefrø

Nynorske lesefrø

Arbeider du i eit bibliotek eller i ein barnehage og ønskjer å vere med på å stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker?

 

Nynorsksenteret inviterer deg til å sende ein søknad om å delta i prosjektet Nynorske lesefrø. Nynorske lesefrø er eit samarbeid mellom Nynorsksenteret, eit bibliotek i kommunen og barnehagane, og det er biblioteket som sender søknad og koordinerer prosjektet i sin kommune. Gjennom Nynorske lesefrø etablerer ein samarbeid mellom biblioteket og barnehagane som deltek, for slik å auke tilgangen på nynorsk litteratur i barnehagen. Samarbeidet skal inspirere til stor leseaktivitet og styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen.

Kvar barnehage får mellom anna ein bokpakke, plakatar, kursing og informasjon. Nynorsksenteret gjev også 15.000 kroner i prosjektstøtte til kvar kommune.

Språkstimulering

Nynorsksenteret skal arbeide for å styrkje språkstimuleringa på nynorsk i barnehagen. I prosjektet Nynorske lesefrø ønskjer Nynorsksenteret, bibliotek og barnehagar å løfte fram den gode nynorske barnelitteraturen og gje borna positive opplevingar knytt til bøkene. Tilbodet gjeld kommunar med nynorsk som hovudmål.

– Born i område med nynorsk som hovudmål treng å møte det nynorske skriftspråket for å bli trygge nynorskbrukarar sjølve. I det daglege møter dei bokmål svært mange stader, og vi vil stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker i barnehagen og på biblioteket. Borna treng gode språklege førebilete. Vi vil gje dei tilsette i barnehagen og på biblioteket tilbod om seminar om språkstimulering, heiter det i ei pressemelding frå Nynorsksenteret.

Dei ønskjer å nå ut med Nynorske lesefrø til flest moglege kommunar som har nynorsk som administrasjonsspråk og der nynorsk er hovudmål i skulen. Biblioteka er ressursar i kommunane, og det er naturleg at biblioteka er ein samarbeidspartnar i prosjektet. Det er eit mål at prosjektet vert sjølvstendig i kvar kommune, slik at biblioteket og barnehagane kan samarbeide også etter prosjektperioden.

Les meir om prosjektet her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...