Heim Nyhende Nynorsksiger på Sjukehuset Innlandet

Nynorsksiger på Sjukehuset Innlandet

Lege Ottar Rekkedal ved Sjukehuset Innlandet får det som han vil: Helseføretaket må leggje til rette for at han skal kunne nytte nynorsk i jobben sin.

Seksjonsoverlege Rekkedal har i fleire år diktert notata sine på nynorsk og fått dei att reinskrive på bokmål. Dette opplevde legen som ein form for språkleg rasisme, og i oktober i fjor sende han ei brev til Helse Sør-Aust RFH kor han uttrykte frustrasjon over saka. Brevet gekk med kopi til Kyrkje- og kulturdepartementet.

No har både sjukehuset og departementet gitt Rekkedal si fulle støtte, skriv Gudbrandsdølen Dagningen si nettutgåve. Departementet seier i sitt brev til Helse Sør-Aust RHF at dei tilsette har rett til å diktere på den målforma dei sjølve ønskjer og at den som skriv ut notata må følgje denne målforma. Dei seier vidare at talegjenkjenningssystemet som sjukehuset skal innføre må kunne takle både nynorsk og bokmål.

Sjå også: Utsett for språkrasisme

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...