Heim Nyhende Nynorskstipend til unge kunstnarar

Nynorskstipend til unge kunstnarar

Mariell Øyre og Andreas Paleologos fekk 50.000 kroner kvar i stipend frå Noregs Mållag under landsmøtet. Ho er bloggar og han driv med musikkteater.

Mariell Øyre har fått mykje merksemd for bloggen sin, Hjartesmil. Han er populær og stadig å finne på oversynet over dei mest lesne bloggane i landet, ifølgje ei pressemelding frå mållaget.

Mållagsleiar Håvard B. Øvregård peika i pristalen sin på at det er bra at Øyre skriv på nynorsk, men at det beste med bloggen hennar er kvar ho skriv. Ho skriv i eit medium som har vore brukt i fleire år, men ho skriv ein personleg blogg, ein blogg som fortel om kvardagen til bloggaren. Noko som skapar initimitet og nærleik.

– Denne nærleiken gjer at lesarane hennar føler at dei kjenner ho, at dei og Mariell speler på same lag. Såleis møter dei nynorsk nærare seg sjølve. Nynorsk er ikkje lenger eit vanskeleg fag på skulen, det er noko ein kosar seg med, sa Øvregård vidare i pristalen sin.

Mariell Øyre er for tida i Paris for å arbeide med eit magasinprosjekt basert på bloggen. Hjartemagasinet presenterer mellom anna stoff og bilete frå eit knippe av dei mest lesne bloggarane i Europa innan Øyre sin sjanger. Ho har sjølv vore redaktør og gjort alt det grafiske arbeidet i dei to fyrste nummera av magasinet, som kom i 2010.

MennAndreas Paleologos blir kalla ein multikunstnar av målllagsleiaren. Han er aktiv innan både film og musikk, og gjerne i kombinasjon. Som musikar går han under namnet Cuckoo, og har akkurat kome med debutplata ”Ringalingding”.

– Innan musikkteater er det lite nynorsk. Og innan området ”Svenskar som flyttar til Noreg, legg om talemålet til vestlandsk og tek til å skrive nynorsk og lagar framsyningar for born basert på animasjonsfilm og elektronisk musikk” er det eit svart hol. Ein ørken, sa Håvard B. Øvregård i pristalen til Paleologos.

Når stipendvinnaren syng for barn går det i nynorsk. Han spelte på Parkteateret i Oslo i vinter. Der viste han ei framsyning som heiter ”Det beste eg veit”. Framsyninga har ei blanding av visuelle og musikalske uttrykk og baserer seg på eit samspel mellom Paleologos og tilskodarane, barna.

– No har han eit ynske om å utvikle framsyninga ”Det beste eg veit” vidare og kome seg ut på turne. Me har tru på dette prosjektet. Det syner fram nynorsken på ein ny og spanande måte retta mot eit særs viktig publikum. Han blir leiken, levande og moderne, slo Øvregård fast under landsmøtet.

Noregs Mållag har fått støtte frå Kulturdepartementet til å dele ut stipenda.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...