Heim Nyhende Nynorskteater håpar på oppsving i byen

Nynorskteater håpar på oppsving i byen

Store planar i Bergen.

 

– Forventningane er at den nye plasseringa skal gjera nynorskteateret meir synleg både i Bergen, i Hordaland og heile Vestlandet, seier Lyngstad, som 1. januar tek til som ny teatersjef for Hordaland Teater etter tolv år som teatersjef for Sogn og Fjordane Teater. 

Teatersjefen trur flyttinga til ærverdige Logen i Bergen sentrum også vil gjera det meir interessant for gode skodespelarar å spela på Hordaland Teater. 

– Eg har difor store forventingar til at vi både skal få til gode produksjonar og til at publikum finn vegen inn på ein heilt annan måte, seier Lyngstad. Han håpar dette også skal visa att på inntektene til teateret. 

Gammal draum

Hordaland Teater har lenge hatt planar om å flytta frå lokala på Stend i Fana til Bergen sentrum. Lyngstad synest det er spesielt å ta over leiinga av teateret samtidig som draumen går i oppfylling. 

– Eg kjenner meg ganske audmjuk som får ta over som teatersjef akkurat når det skjer, seier Lyngstad. Han peikar på at det har vore arbeidd jamt og trutt med flytteplanane nesten heilt sidan teateret blei etablert for vel 25 år sidan. 

Byggjeplanar for 60 millionar

Regionteateret har store planar for framtida. Planen er å byggja om og utvida lokala for 60 millionar kroner.

– Vi kjem til å bruka Logen som den faste spelestaden vår frå nyttår. Samtidig held prosessen fram med å byggja ut lokala slik at dei er tilpassa teateret, seier Lyngstad.

Utbygginga omfattar mellom anna biscener, verkstad, garderobar og administrasjonsverkstad.

Samtidsdramatikk for små og store

Torsdag presenterte Terje Lyngstad det første programmet sitt for Hordaland Teater. God samtidsdramatikk for barn og vaksne er viktig for den nye teatersjefen. 19. februar blir det premiere på barneframsyninga Rekneprinsen av Erna Osland.

– Framsyninga har tidlegare vore sett opp i Sogn og Fjordane, men eg tenkte den gongen at vi ikkje kom heilt i mål med stykket. Eg ønskjer difor å setja det opp på nytt.

Rekneprinsen handlar om ein gut i 10-12-årsalderen som lever åleine med mor si, og som leitar etter ein far. Gjennom samarbeid med Den kulturelle skulesekken skal stykket også på turné til skular i Hordaland.

Hordaland Teater må ut med mykje om dei vil flytta inn i Logen i Bergen sentrum. Foto: Wikipedia/reinhardheydt

Fosse minst ein gong i året

Lyngstad har fleire gonger sagt at han ønskjer å setja opp teater av Jon Fosse på Hordaland Teater. 21. september går draumen i oppfylling. Då blir det premiere på framsyninga Namnet.

– Det å bruka Fosse blir heilt sentralt i satsinga på samtidsdramatikk, seier teatersjefen, som ønskjer å arbeida med Fosse minst ein gong i året.

Han trur mange vestlendingar er meir og meir interesserte i og nyfikne på dramatikken til Jon Fosse – ikkje minst etter at Fosse tidlegare i år fekk Nordisk råds litteraturpris.

– Eg har lyst til at Hordaland Teater tek den posisjonen at vi spelar og representerer han.

Populær underhaldning i ny drakt

For å nå eit breiare publikum, set Hordaland Teater til hausten opp ein ny versjon av framsyninga Singel og Sand, som teateret hadde stor suksess med for ti år sidan. Også denne gongen blir framsyninga presentert som ein revy med små historier, sketsjar og songar. Framsyninga byggjer på musikken og visene til Josef G. Larsen og Monrad Holm Johnsen. Mange av songane deira har blitt ein viktig del av den vestlandske folkesjela.

– På denne måten håpar vi å nå ut til mange og visa at nynorsk scenespråk er både opplagt og naturleg i Bergen – spesielt når det dreier seg om kystkulturen og det vestlandske, seier Lyngstad.

For dei aller minste hentar teateret fram att dokketeaterframsyninga «Egget» med dokketeaterskodespelaren Ljudmil Nikolov, som har vore ein klassikarar frå Hordaland Teater.

Gjestespel og samarbeid

I tillegg til eigenproduksjonar legg teatersjefen vekt på samarbeid med andre teater og andre arrangørar.

– For eit nynorskteater er det viktig å presentera god, norsk scenekunst utanom det vi lagar sjølve. Å få inn gjestespel frå Sogn og Fjordane Teater og Det Norske Teatret blir difor heilt avgjerande, seier han.

Hordaland Teater skal også samarbeida med andre arrangørar. Saman med HiHat og Bergen Live set teateret opp «Lampefeber», som er ei jubileumsframsyning om Helge Jordal. Stykket har premiere 17. februar, same dagen som den folkekjære skodespelaren rundar 70 år. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...