Heim Nyhende – Nytt mobilnett i byane sponsa av distrikta

– Nytt mobilnett i byane sponsa av distrikta

Mobilkundar i distrikta betaler milliardar til utbygging av eit meir moderne mobilnett som berre kjem kundane i byane til gode, hevdar Telenor.

Mobilselskap som konsentrerer seg om storbyane, får gjennom dagens regelverk store overføringar, noko mobilkundane i distrikta tapar på, hevdar administrerande direktør i Telenor Mobil Ragnar Kårhus.

I ein kronikk i Nationen ber han samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) endre systemet.

– Staten tillèt at selskap som Tele2, Network Norway og Ventelo tar mykje høgare termineringspris (pris på samtaler mellom ulike teleaktørar) enn selskapa som byggjer ut og utviklar mobilnettet i distrikta. I praksis er dette ei storstilt overføring av pengar frå land til by, seier Kårhus til avisa.

Telenor og NetCom har, ifølgje Kårhus, investert rundt 8 milliardar kroner på mobilnettet i heile landet sidan 2004. Samtidig blir desse to pålagt indirekte å støtte dei mindre aktørane gjennom dagens regulering av marknaden, hevdar mobilsjefen.

– Intensjonen med reguleringa er å stimulere til bygging av eit tredje nett. Men det er ikkje noko krav om at dette nettet også skal byggjast i distrikta. Ergo er det dei store byane som nyt godt av utbygginga, seier Kårhus.

Samferdselsministeren ville måndag ikkje kommentere kritikken fordi departementet har saka til behandling som klagesak. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...