Heim Nyhende Oljenedtur pregar kommune-NM

Oljenedtur pregar kommune-NM

Sogndal- og Lærdal-regionane klatrar mest.

Mange oljekommunar fell på resultatlista i kommune-NM, men Sola tronar framleis øvst, og Stavanger held seg på femteplass.

NHO og Vista Analyse står bak den årlege kåringa av Noregs mest attraktive og berekraftige kommunar, og nedturen i oljesektoren pregar mange kommunar der denne sektoren er viktig, skriv Dagens Næringsliv.

– Resultata av kommune-NM i år teiknar eit tydeleg bilete av ei oljenæring i krise. Men vi ser også at omstillinga har komme godt i gang og at nedturen i oljenæringa til ein viss grad blir utlikna av ei positiv utvikling i meir tradisjonell industri, seier Ingebjørg Harto, som er direktør for næringspolitikk i arbeidsgjevarorganisasjonen NHO. Og botnen kan vere nådd, trur Harto.

– Vi meiner at det er mange indikasjonar på at 2016 vil vere botnåret for oljenæringa, og at aktiviteten vil ta seg opp igjen i 2017.

Trass oljenedturen er det endå ein gong Sola som vinn kåringa, følgt av Bærum og Oslo på dei neste pallplassane. Deretter følgjer Asker, mens oljehovudstaden Stavanger hamnar på femteplass. Også Sandnes er inne på topp ti. Men i det store biletet er det oljekommunane i sør og vest som er taparane. 73 prosent av kommunane i Rogaland fell på rangeringa.

Kristiansund er den store kommunen som fell mest – 20 plassar til nummer 163. (©NPK)

Finn tala for kommunen din her!

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...