Heim Nyhende Oljenedtur pregar kommune-NM

Oljenedtur pregar kommune-NM

Sogndal- og Lærdal-regionane klatrar mest.

Mange oljekommunar fell på resultatlista i kommune-NM, men Sola tronar framleis øvst, og Stavanger held seg på femteplass.

NHO og Vista Analyse står bak den årlege kåringa av Noregs mest attraktive og berekraftige kommunar, og nedturen i oljesektoren pregar mange kommunar der denne sektoren er viktig, skriv Dagens Næringsliv.

– Resultata av kommune-NM i år teiknar eit tydeleg bilete av ei oljenæring i krise. Men vi ser også at omstillinga har komme godt i gang og at nedturen i oljenæringa til ein viss grad blir utlikna av ei positiv utvikling i meir tradisjonell industri, seier Ingebjørg Harto, som er direktør for næringspolitikk i arbeidsgjevarorganisasjonen NHO. Og botnen kan vere nådd, trur Harto.

– Vi meiner at det er mange indikasjonar på at 2016 vil vere botnåret for oljenæringa, og at aktiviteten vil ta seg opp igjen i 2017.

Trass oljenedturen er det endå ein gong Sola som vinn kåringa, følgt av Bærum og Oslo på dei neste pallplassane. Deretter følgjer Asker, mens oljehovudstaden Stavanger hamnar på femteplass. Også Sandnes er inne på topp ti. Men i det store biletet er det oljekommunane i sør og vest som er taparane. 73 prosent av kommunane i Rogaland fell på rangeringa.

Kristiansund er den store kommunen som fell mest – 20 plassar til nummer 163. (©NPK)

Finn tala for kommunen din her!

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...