Heim Nyhende Omdømmeskole motiverer

Omdømmeskole motiverer

I 2009 deltok 12 kommunar og eitt regionråd på Distriktssenteret sin omdømmeskole. Deltakarane har fått auka motivasjon for omdømmearbeid og opplever at innhaldet er relevant i forhold til det dei jobbar med.

Det kjem fram i ei evaluering gjort mellom fjorårets deltakarar. Prosjektleiar Anne Irene Myhr ved Distriktssentetert seier på senterets heimesider at det enno er for tidleg å seie noko om effektane av Omdømmeskolen.

– Men det er ei viktig tilbakemelding å sjå at teori blir sett om i praksis, seier Myhr.

Dei 37 deltakarane legg vekt på at det trengst både fagleg og praktisk påfyll, samstundes som det er viktig å treffe kommunar som ein opplever er i same situasjon som ein sjølv.

Erfaringane frå 2009 skal no brukast til utviklinga av Omdømmeskolen 2010, kor det blir lagt enno meir vekt på konkrete og praktiske døme.

– Det å skape nettverk og dialog mellom rådmenn, ordførarar og prosjektleiarar som jobbar med omdømmearbeid, og som har vore og er midt i omdømmestrategiprosessar, opplever vi som ein god måte å overføre erfaringar på, seier Anne Irene Myhr.

Omdømmeskolen vart første gong gjennomført i 2008 på initiativ frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sidan har Distriktssenteret overteke skolen. Føremålet med skolen er å gje kommunar og småsamfunn inspirasjon til å jobbe med stadsutvikling og omdømmebygging.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...