Heim Nyhende Omdømmeskole motiverer

Omdømmeskole motiverer

I 2009 deltok 12 kommunar og eitt regionråd på Distriktssenteret sin omdømmeskole. Deltakarane har fått auka motivasjon for omdømmearbeid og opplever at innhaldet er relevant i forhold til det dei jobbar med.

Det kjem fram i ei evaluering gjort mellom fjorårets deltakarar. Prosjektleiar Anne Irene Myhr ved Distriktssentetert seier på senterets heimesider at det enno er for tidleg å seie noko om effektane av Omdømmeskolen.

– Men det er ei viktig tilbakemelding å sjå at teori blir sett om i praksis, seier Myhr.

Dei 37 deltakarane legg vekt på at det trengst både fagleg og praktisk påfyll, samstundes som det er viktig å treffe kommunar som ein opplever er i same situasjon som ein sjølv.

Erfaringane frå 2009 skal no brukast til utviklinga av Omdømmeskolen 2010, kor det blir lagt enno meir vekt på konkrete og praktiske døme.

– Det å skape nettverk og dialog mellom rådmenn, ordførarar og prosjektleiarar som jobbar med omdømmearbeid, og som har vore og er midt i omdømmestrategiprosessar, opplever vi som ein god måte å overføre erfaringar på, seier Anne Irene Myhr.

Omdømmeskolen vart første gong gjennomført i 2008 på initiativ frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sidan har Distriktssenteret overteke skolen. Føremålet med skolen er å gje kommunar og småsamfunn inspirasjon til å jobbe med stadsutvikling og omdømmebygging.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...