Heim Nyhende Omdømmeskole motiverer

Omdømmeskole motiverer

I 2009 deltok 12 kommunar og eitt regionråd på Distriktssenteret sin omdømmeskole. Deltakarane har fått auka motivasjon for omdømmearbeid og opplever at innhaldet er relevant i forhold til det dei jobbar med.

Det kjem fram i ei evaluering gjort mellom fjorårets deltakarar. Prosjektleiar Anne Irene Myhr ved Distriktssentetert seier på senterets heimesider at det enno er for tidleg å seie noko om effektane av Omdømmeskolen.

– Men det er ei viktig tilbakemelding å sjå at teori blir sett om i praksis, seier Myhr.

Dei 37 deltakarane legg vekt på at det trengst både fagleg og praktisk påfyll, samstundes som det er viktig å treffe kommunar som ein opplever er i same situasjon som ein sjølv.

Erfaringane frå 2009 skal no brukast til utviklinga av Omdømmeskolen 2010, kor det blir lagt enno meir vekt på konkrete og praktiske døme.

– Det å skape nettverk og dialog mellom rådmenn, ordførarar og prosjektleiarar som jobbar med omdømmearbeid, og som har vore og er midt i omdømmestrategiprosessar, opplever vi som ein god måte å overføre erfaringar på, seier Anne Irene Myhr.

Omdømmeskolen vart første gong gjennomført i 2008 på initiativ frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sidan har Distriktssenteret overteke skolen. Føremålet med skolen er å gje kommunar og småsamfunn inspirasjon til å jobbe med stadsutvikling og omdømmebygging.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...