Heim Nyhende Omset Facebook til nynorsk

Omset Facebook til nynorsk

Omsetjing av Facebook frå engelsk til nynorsk skrid framover, men framleis står ein del att.

Martine Rørseth Sand studerer nordisk ved Universitetet i Bergen, og ho er ein av 146 aktive nynorsk-omsetjarar på Facebook. Ho fortel at det no står att om lag 12 000 fraser å omsetje. 60 000 faser finst på nynorsk. Det er eit møysommeleg arbeid, fortel ho. Det kjem stadig nye fraser til og mange ord og omgrep skal røystast på før dei blir tatt i bruk.

All omsetjing på Facebook er friviljug arbeid. Rørseth Sand byrja sjølv i 2009, og ho har til no omsett 3 947 ord. Det gjer ho til den desidert mest aktive av omsetjarane i nynorskgruppa.

– Kan du bestemme sjølv kva former på verb og substantiv du vil bruke?

– Ja, det er opp til kvar einskild, og det gjer det litt kaotisk. Men kjerneorda er allereie omsett, så dei må vi bruke som dei er.

– Kvifor begynte du med dette arbeidet?

– Eg bruka nynorsk på Facebook sjølv, og irriterte meg over nokre grove feil eg såg. Då meldte eg meg inn i omsetjargrupa, og sidan har det berre balla på seg.

Sidan “Norsk (nynorsk)” er ein beta språkversjon, det vil seie ein prøveversjon, kan ein ikkje få ut tal på kor mange som bruker dette språkvalet i dag. Det finst 2 302 100 Facebookbrukarar registrerte i Noreg, og av desse bruker 1 466 140 det einaste norske språkvalet, “Norsk (bokmål)”.

Facebook er det klårt mest brukte sosiale mediet i Noreg i dag. Nettstaden har nesten 60 prosent av markedsdelane til sosiale medier her til lands.


Nynorsk på Facebook:

  • 146 omsetjarar
  • 91 prosent er omsett
  • Gruppa Nynorsk til folket har 4 014 medlemer
  • Gruppa Nynorsk har 13 737 medlemer
Førre artikkelTerra-kommunar må betale
Neste artikkelSatsar på bulyst

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...