Heim Nyhende Omset Facebook til nynorsk

Omset Facebook til nynorsk

Omsetjing av Facebook frå engelsk til nynorsk skrid framover, men framleis står ein del att.

Martine Rørseth Sand studerer nordisk ved Universitetet i Bergen, og ho er ein av 146 aktive nynorsk-omsetjarar på Facebook. Ho fortel at det no står att om lag 12 000 fraser å omsetje. 60 000 faser finst på nynorsk. Det er eit møysommeleg arbeid, fortel ho. Det kjem stadig nye fraser til og mange ord og omgrep skal røystast på før dei blir tatt i bruk.

All omsetjing på Facebook er friviljug arbeid. Rørseth Sand byrja sjølv i 2009, og ho har til no omsett 3 947 ord. Det gjer ho til den desidert mest aktive av omsetjarane i nynorskgruppa.

– Kan du bestemme sjølv kva former på verb og substantiv du vil bruke?

– Ja, det er opp til kvar einskild, og det gjer det litt kaotisk. Men kjerneorda er allereie omsett, så dei må vi bruke som dei er.

– Kvifor begynte du med dette arbeidet?

– Eg bruka nynorsk på Facebook sjølv, og irriterte meg over nokre grove feil eg såg. Då meldte eg meg inn i omsetjargrupa, og sidan har det berre balla på seg.

Sidan “Norsk (nynorsk)” er ein beta språkversjon, det vil seie ein prøveversjon, kan ein ikkje få ut tal på kor mange som bruker dette språkvalet i dag. Det finst 2 302 100 Facebookbrukarar registrerte i Noreg, og av desse bruker 1 466 140 det einaste norske språkvalet, “Norsk (bokmål)”.

Facebook er det klårt mest brukte sosiale mediet i Noreg i dag. Nettstaden har nesten 60 prosent av markedsdelane til sosiale medier her til lands.


Nynorsk på Facebook:

  • 146 omsetjarar
  • 91 prosent er omsett
  • Gruppa Nynorsk til folket har 4 014 medlemer
  • Gruppa Nynorsk har 13 737 medlemer
Førre artikkelTerra-kommunar må betale
Neste artikkelSatsar på bulyst

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...