Heim Nyhende Omset Facebook til nynorsk

Omset Facebook til nynorsk

Omsetjing av Facebook frå engelsk til nynorsk skrid framover, men framleis står ein del att.

Martine Rørseth Sand studerer nordisk ved Universitetet i Bergen, og ho er ein av 146 aktive nynorsk-omsetjarar på Facebook. Ho fortel at det no står att om lag 12 000 fraser å omsetje. 60 000 faser finst på nynorsk. Det er eit møysommeleg arbeid, fortel ho. Det kjem stadig nye fraser til og mange ord og omgrep skal røystast på før dei blir tatt i bruk.

All omsetjing på Facebook er friviljug arbeid. Rørseth Sand byrja sjølv i 2009, og ho har til no omsett 3 947 ord. Det gjer ho til den desidert mest aktive av omsetjarane i nynorskgruppa.

– Kan du bestemme sjølv kva former på verb og substantiv du vil bruke?

– Ja, det er opp til kvar einskild, og det gjer det litt kaotisk. Men kjerneorda er allereie omsett, så dei må vi bruke som dei er.

– Kvifor begynte du med dette arbeidet?

– Eg bruka nynorsk på Facebook sjølv, og irriterte meg over nokre grove feil eg såg. Då meldte eg meg inn i omsetjargrupa, og sidan har det berre balla på seg.

Sidan “Norsk (nynorsk)” er ein beta språkversjon, det vil seie ein prøveversjon, kan ein ikkje få ut tal på kor mange som bruker dette språkvalet i dag. Det finst 2 302 100 Facebookbrukarar registrerte i Noreg, og av desse bruker 1 466 140 det einaste norske språkvalet, “Norsk (bokmål)”.

Facebook er det klårt mest brukte sosiale mediet i Noreg i dag. Nettstaden har nesten 60 prosent av markedsdelane til sosiale medier her til lands.


Nynorsk på Facebook:

  • 146 omsetjarar
  • 91 prosent er omsett
  • Gruppa Nynorsk til folket har 4 014 medlemer
  • Gruppa Nynorsk har 13 737 medlemer
Førre artikkelTerra-kommunar må betale
Neste artikkelSatsar på bulyst

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...