Heim Nyhende Omstilling har gitt resultat

Omstilling har gitt resultat

Omstillingsprogram tidleg på 2000-talet har gitt langtidseffekt og arbeidsplassar for kommunane og regionane.

Ti kommunar og regionar dreiv på slutten av nittitalet og byrjinga av dette årtiet omstillingsarbeid etter initiativ og med midlar frå Kommunal- og regionaldepartmentet, kommunane og fylka. Ei gransking utført av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag for Innovasjon Norge og Distriktssenteret syner at omstilling i dei ti områda har bidratt til 1 565 fleire arbeidsplassar. Områda har og fått eit meir robust og variert næringsliv.

Trass i dette, har områda samla sett hatt negativ folkevekst og ein lågare sysselsetjingsvekst enn resten av landet. Men rapporten slår fast at denne negative utviklinga kunne vore enno verre hadde ikkje områda vore i omstilling.

– Funna i rapporten gjer at vi meiner det er grunn til å sjå nærare på tida som vert sett av til denne typen omfattande utviklingsarbeid, seier direktør Halvor Holmli ved Distriktssenteret i ei pressemelding. – Dei ti omstillingsprogramma varte i seks år kvar. Signala om at det hadde vore fornuftig med meir, er tydelege. Det passar dårleg med dagens praksis, som stort sett er å tildele omstillingsstatus for to-fire år.

Eit omstillingsprogram er ein tidsavgrensa, ekstraordinær innsats for å få snudd ei svært negativ utvikling i sysselsetjing og folketal. Omstillingsarbeidet desse kommunane var med om pågjekk frå 1993 til 2000. Det vart i den prioden brukt 338 millionar kroner til omstillingsarbeid som fordelte seg på næringsutvikling, omstillingsløn, kompetanseheving og administrasjon av programmet.

Dalaneregionen, Oppdrift, Glåmdalsregionen og kommunane Sigdal, Sokndal, Odda, Vaksdal, Bremanger, Røyrvik og Narvik var med i omstillingsprogramma.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...