Heim Nyhende Ordsnikkar og festspeldiktar

Ordsnikkar og festspeldiktar

Arne Moslåtten frå Hellbillies blir festspeldiktar for Dei nynorske festspela i 2012.

 

Gratulerer med jobben som festspeldiktar. Kva betyr det for deg?

 

Takk for det! Det betyr ganske mykje for meg. Det er eit ærefullt oppdrag med tanke på alle dyktige forfattarar som har hatt denne jobben før meg. Eg synest òg det er fint at det denne gongen blir sett fokus på songtekstar, som på mange måtar er ein eigen teknikk å bruke språket på.

Kva gjer eigentleg ein festspeldiktar?

Det er ikkje heilt avklara enno. Vi skal ha planleggingsmøte utover hausten og vinteren for å finne fram til tema og arrangement der eg kan bidra med noko fornuftig, og som kan vera interessant for publikum.

Kva betyr dette språket (nynorsk) for deg?

Eg bur i ein nynorskkommune og har difor skrive nynorsk heile livet. Det er vel òg det skriftspråket som ligg nærast dialekten min. I tekstskrivinga brukar eg hallingdialekten. Dialektar eignar seg svært godt i lag med musikk fordi dei er munnlege språk som har mykje mindre skarpe kantar enn skriftspråk.

Hellbillies har 20-årsjubileum i år. De gir dykk ikkje, slik for eksempel A-HA har gjort?

Nei, vi held vel på så lenge vi har moro av det og held oss friske og spreke.

Kva språkval har Hellbillies gjort?

Vi har eigentleg ikkje teke noko språkval. Vi ville skrive og uttrykkja oss på norsk, og då er det hallingmålet som er vårt språk. Vi er dessutan av den meining at norsk er det språket som fungerer best for oss rundt om i landet.

Du gjer andre ting enn å spele i Hellbillies også?

Ja, det fører òg med seg ein del kontorarbeid, og eg har også vore med på andre musikkprosjekt. I tillegg har eg bakgrunn som pedagog, og har arbeidd ein del med pedagogiske opplegg innan folkemusikk. Eg har i tillegg ein del hobbyar som tek ein del tid, som til dømes fotografering.

Skal du gjere noko spennande i haust, eller er festspeldiktar ein heiltidsjobb?

Vi skal ha ferie i slutten av september. Etter det blir det fleire konsertar fram til ut i desember. Vi startar dessutan på skriving for ein ny CD med Hellbillies, og deretter blir det arbeid i studio.

Namn: Arne Moslåtten

Alder: 63

Yrke: Musikar

Aktuell som: Festspeldiktar i 2012

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...