Heim Nyhende Pågang etter språkkurs

Pågang etter språkkurs

14 kommunar har så langt i år bestilt gratis språkkurs frå LNK. – No er det fullt for i år, men bestill gjerne til neste år, seier storfornøgd koordinator ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Tone Skjerdal.

– Fem kommunar hadde språkkurset På saklista no i vinter og vår, og tilbakemeldingane derfrå er gode, seier Skjerdal. “Dette trengte me. Dette var moro.” Slik lyder det frå kursdeltakarar, og Skjerdal utdjupar:

– Det er mange tilsette i nynorskkommunane som ikkje har nynorsk språkbakgrunn. Dei kan synest det er tungt å jobbe med nynorsk. Men no, etter kurset, seier dei det er moro.

Kurset På saklista har vore eit tilbod frå LNK i ei årrekkje. Det er eit to dagars norskkurs for offentleg tilsette, og kurset fungerer best viss ein har nokre vekers avstand mellom dei to kursdagane.

– Kombinasjonen av å ha heimelekse ein må gjere mellom kursdagane, og det at ein tar dette kurset saman med fleire frå sin kommune, gjer nok at ein føler ein får stort utbytte av det, seier Skjerdal. Kurset, som er kome til i samarbeid mellom LNK og Høgskulen i Sogn og Fjordane, har to kurshaldarar som byter på å ha kurs.

Sjølv om det no er fullt på kurskalenderen i 2011, vil ikkje Skjerdal ta motet frå andre kommunar som og er lystne på kurs.

– Kontakt oss igjen i september, då kan vi byrje å planlegge nye kurs for 2012, rår ho nynorskkommunane.

 

Du kan lese meir om På saklista i LNK-avisa som kjem i veke 35.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...