Heim Nyhende Pågang etter språkkurs

Pågang etter språkkurs

14 kommunar har så langt i år bestilt gratis språkkurs frå LNK. – No er det fullt for i år, men bestill gjerne til neste år, seier storfornøgd koordinator ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Tone Skjerdal.

– Fem kommunar hadde språkkurset På saklista no i vinter og vår, og tilbakemeldingane derfrå er gode, seier Skjerdal. “Dette trengte me. Dette var moro.” Slik lyder det frå kursdeltakarar, og Skjerdal utdjupar:

– Det er mange tilsette i nynorskkommunane som ikkje har nynorsk språkbakgrunn. Dei kan synest det er tungt å jobbe med nynorsk. Men no, etter kurset, seier dei det er moro.

Kurset På saklista har vore eit tilbod frå LNK i ei årrekkje. Det er eit to dagars norskkurs for offentleg tilsette, og kurset fungerer best viss ein har nokre vekers avstand mellom dei to kursdagane.

– Kombinasjonen av å ha heimelekse ein må gjere mellom kursdagane, og det at ein tar dette kurset saman med fleire frå sin kommune, gjer nok at ein føler ein får stort utbytte av det, seier Skjerdal. Kurset, som er kome til i samarbeid mellom LNK og Høgskulen i Sogn og Fjordane, har to kurshaldarar som byter på å ha kurs.

Sjølv om det no er fullt på kurskalenderen i 2011, vil ikkje Skjerdal ta motet frå andre kommunar som og er lystne på kurs.

– Kontakt oss igjen i september, då kan vi byrje å planlegge nye kurs for 2012, rår ho nynorskkommunane.

 

Du kan lese meir om På saklista i LNK-avisa som kjem i veke 35.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...