Heim Nyhende Peder Lofnes Hauge tek attval i Mållaget

Peder Lofnes Hauge tek attval i Mållaget

– Medlemsveksten i mållaget dei siste åra har vore heilt ellevill. No er vi over 15 000 medlemmer som ventar at styresmaktene gjer det like lett å vere nynorskbrukar som bokmålsbrukar. Det er eit privilegium å få vere med på, seier Peder Lofnes Hauge.

Peder Lofnes Hauge (33) bur i Bergen og har vore leiar i Noregs Mållag i to år. Valnemnda innstiller på to nye år.

– Vi tykkjer Peder Lofnes Hauge har gjort ein glimrande jobb som leiar i Mållaget og valnemnda er samstemte på at vi ynskjer han som leiar i to nye år, seier Helen Johannsen, leiar i valnemnda.

Nytt kapittel for språkpolitikken

1. januar i år blei den nye språklova gjeldande. Ho slår fast at det offentlege har eit særleg ansvar for å fremje nynorsk.

– Dette opnar eitt nytt kapittel i norsk språkpolitikk. Styresmaktene må no aktivt favorisere nynorsken for å jamne ut det skeive tilhøve mellom bokmål og nynorsk, seier Peder Lofnes Hauge i ei pressemelding frå Noregs Mållag.

Store forventningar

Han har store forventingar til regjeringa Støre og særleg kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vi har ein dyktig kunnskapsminister som veit at det er meir krevjande å vere nynorskelev enn bokmålselev. Når ho legg fram ny opplæringslov, ventar vi at ho sikrar den nynorske skulekvardagen, seier Peder Lofnes Hauge.

– Nynorskelevar må få rett til opplæring i og på sitt eige språk gjennom heile grunnskulen, og dei må få den same retten til og tilgangen på digitale læremiddel og læringsressursar som bokmålselevane har.

Badar i digitalt bokmål

Den digitale læremiddelsituasjonen for nynorskelevane blir ei av dei viktigaste sakene når Noregs Mållag samlast til landsmøte første helga i april på Gardermoen. Der kjem også kunnskapsminister Tonje Brenna for å snakke om opplæringslova.

– I dag badar nynorskelevar i digitale læremiddel, læringsressursar og verktøy som ikkje finst på nynorsk. Det gjev dei er dårlegare lese- og skriveopplæring enn bokmålselevane. Det kan ikkje lenger styresmaktene sitje å sjå på, seier Synnøve Marie Sætre. Ho er frå Ørsta og er innstilt som nestleiar i Mållaget for to nye år.

Dette er innstillinga frå valnemnda til nytt styre i Noregs Mållag:

Peder Lofnes Hauge, leiar (33), Bergen, Synnøve Marie Sætre, nestleiar (31), Ørsta, Kjetil Aasen, (44) Oslo, Anders Riise (53) Hareid, Inger Johanne Sæterbakk (40) Oslo og May Britt Jensen (56) Rennesøy. Norsk Målungdom vel sin eigen representant til styret i Noregs Mållag.

1. varamedlem: Espen Tørset (43) Orkdal, 2. vara: Tove Karina Eidhammer (71) Oslo, 3. vara: Reidun Ramse Sørensen (69) Hadeland og 4. vara: Bjørn Seljebotn (69) Bø i Telemark.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...