Heim Nyhende Politikar for ein dag

Politikar for ein dag

Stortinget sitt undervisningsopplegg Minitinget skal stimulere til politisk engasjement hjå elevar i vidaregåande skule. No kjem også eit opplegg for ungdomsskulen.

– Målet med Minitinget er å skape engasjement og vise dei korleis det demokratiske spelet fungerer. Noko av det viktigaste er å formidle kunnskap om demokratiet og det politiske livet, samt å stimulere til valdeltaking, seier rådgjevar i informasjonsseksjonen på Stortinget, Elin Relander Tømte.

Minitinget er lagt opp som eit rollespel der elevane får prøve seg som stortingspolitikarar, både i debattar, spørjetimar, komitémøte og under tv – intervju.

– Mange vert overraska over at det er så travelt å vere politikar. Det er mykje å setje seg inn i og det er lettare å forstå til dømes komitéarbeidet når dei sjølve får prøve, meiner Tømte som viser til at opplegget har fått mykje positiv respons, og at mange lærarar kjem attende år etter år med nye elevar.

Kva skjer i 2015?
I haust starta også Stortinget opp prosjektet 2050 – Valget er ditt der elevar på ungdomsskulen skal få prøve det politiske livet. Dette undervisningsopplegget er ein forkorta og noko lettare versjon av det dei eldre elevane får i Minitinget. Her byrjar ein med å vise ein film om eit tenkt samfunn i 2015 der mange av våre samfunnsproblem er løyste. Så vert det sett fokus på spørsmålet: kva har dei gjort for å få dette til? Deretter får elevane utvikle partiprogram som dei seinare stemmer over.

– Eg trur det er viktig for elevane å kome til Stortinget for å oppleve dette. Det som står i media og det faglege dei les i bøkene har ofte eit vanskeleg språk. I eit rollespel er det lettare å forstå kva som skjer, meiner Elin Relander Tømte.

– Vil gjerne bli politikar
Blant dei som i haust har delteke i Minitinget er Garborgsenteret på Bryne som har sett saman ei gruppe av elevar frå  Bryne, Asker og  Nord – Østerdal vgs som skal delta i utviklinga av senteret.

– Eg er kjempenøgd med opplegget. Og ganske overraska over at det var så grundig og ordentleg, seier Andreas Opstad (16) frå Asker som etter det tre timar lange opplegget på Stortinget godt kan tenkja seg ei framtid som politikar.

– Ja, eg har litt lyst til å bli politikar, seier han og smiler.

Mads Gjesdal (16) frå Bryne er samd i at opplegget er interessant å vere med på.

– Det er spanande å få betre innsikt i korleis politikarane jobbar, meiner han.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...